Manuella inbjudningsmetoder

Manuella inbjudningsmetoder är enkla att använda, och kräver ingen teknisk förkunskap.