Automatisk Feedback Service

Här hittar du allt du behöver om Automatisk Feedback Service – en inbjudningsmetod som låter dig skicka automatiska omdömesinbjudningar via transaktionella e-mail.