Hur bestrider jag ett beslut som tagits av Content Integrity-teamet?

Vi strävar alltid efter att fatta rätt beslut och att tillämpa våra riktlinjer rättvist och konsekvent. Men ibland kan vi ta fel. Om du tycker att vårt Content Integrity-team har gjort en felbedömning då de behandlade ditt ärende kan du bestrida beslutet genom att använda vårt formulär.

Om du inte varit i kontakt med Content Integrity-teamet än, kontaktar du dem först genom att använda det här formuläret, eftersom de är den första instansen för alla ärenden. När de har kommit fram till ett beslut kan du bestrida beslutet om du tycker att det är felaktigt.

Varje klagomål som skickas in via formuläret för att bestrida beslut hanteras av ett dedikerat team av specialister för att säkerställa att du blir hörd och känner förtroende för de beslut vi fattar.

När kan jag bestrida ett beslut?

Du kan bestrida alla slutgiltiga beslut som tagits av Content Integrity-teamet under de senaste 6 månaderna, till exempel:

  • Ditt omdöme togs bort
  • Ditt användarkonto blev spärrat
  • Beslut gällande ett omdöme som du rapporterat
  • Du fick en varning eller ett officiellt varningsbrev
  • En konsumentvarning eller notis har tillfogats din företagsprofil

Hur kan jag bestrida ett beslut?

Om du bestämmer dig för att du vill att ett beslut som tagits av Content Integrity-teamet ska granskas fyller du helt enkelt i detta formulär.

Lämna så mycket information som möjligt

Hjälp oss med vår undersökning genom att inkludera så många detaljer som möjligt om vad du bestrider och varför. Ge oss en konkret beskrivning av vad som skett, och se till att du bifogar all relevant dokumentation i form av skärmdumpar eller PDF-filer.

Vad händer efter att jag bestridit ett beslut?

Du kommer omedelbart att få ett e-postmeddelande som bekräftar att vi har tagit emot ditt ärende. Det innehåller ett ärendenummer för framtida referens.

En medarbetare från vårt Customer Resolution-team kommer att undersöka ärendet i enlighet med våra riktlinjer för att avgöra om rätt beslut har fattats. De kommer återkoppla det slutgiltiga resultatet av sin utredning till dig inom två arbetsdagar. Om det inte är möjligt, till exempel om vi behöver be dig om mer information, kommer vi att hålla dig informerad om förseningar och när du kan vänta dig resultatet.

Hör gärna av dig till vårt Content Integrity-team om du har några frågor.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles