Trustpilots Google Tag Manager-integration

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Med Google Tag Manager-integrationen kan du lägga till en flytande TrustBox-widget på din webbplats. Här kan du läsa om hur du kommer igång och hur integrationen ska konfigureras.

Denna integration är enkel att ställa in. Du behöver varken ha någon teknisk kunskap eller kunna Google Tag Manager. Du behöver bara ett Google Tag Manager-konto och en behållare som konfigurerats. Se Googles dokumentation om du inte vet om du har någon konfigurerad behållare. 

Installera integrationen

 1. Gå in på ditt företagskonto och gå till Integrationer > Marknadsföring > Google Tag Manager.
 2. Klicka på Connect och logga in på ditt Google Tag Manager-konto.
 3. Ge Trustpilot tillstånd att ansluta till Google Tag Manager. Se till att du gett tillåtelse för alla 4 behörigheter.
 4. Klicka på Confirm.

Visa en flytande TrustBox på din webbplats

Du kan lägga till en flytande TrustBox på din webbplats med Google Tag Manager. Widgeten kommer att vara flytande i hörnet på din webbplats, och stanna kvar där när användaren scrollar. Så här gör du:

 1. Gå in på ditt företagskonto och gå till Integrationer > Marknadsföring > Google Tag Manager.
 2. Klicka på Get started under Display reviews.
 3. Välj din TrustBox och välj sedan den design som du tycker passar bäst. Om du har ett av våra betalpaket kan du välja mellan 3 layouter. Om du har ett gratispaket har du bara ett layoutalternativ.
 4. Välj språket och placeringen på din webbplats.
 5. Se till att Google Tag Manager-behållaren visas efter att "Publish to" har kopplats till domänen som du vill publicera widgeten till. Du kan klicka på pilen för att ändra kontot eller behållaren.
 6. Klicka på Publish.

TrustBoxen kommer visas på domänen som är kopplad till den valda behållaren för Google Tag Manager. Om du vill ta bort TrustBoxen klickar du bara på Unpublish.

Obs: För att redigera en befintlig TrustBox måste du först avpublicera den.

Koppla från integrationen

Du kan koppla från integrationen när du vill. kan du inaktivera denna. Kom ihåg att om du kopplar bort den tas även din flytande TrustBox bort. Följ bara dessa steg:

 1. Gå in på ditt företagskonto och gå till Integrationer > Marknadsföring > Google Tag Manager.
 2. Klicka på Disconnect. I dialogrutan klickar du på Yes I want to disconnect.

 

Var denna artikel till hjälp?