Översikt över inbjudningsstatus

När du har ställt in dina omdömesinbjudningar kommer du kunna se en detaljerad översikt över alla dina inbjudningar på ditt företagskonto under inbjudningsstatus.

Varje gång en inbjudan skapas visas den i historiken. Där hittar du all relevant information om varje inbjudan inklusive leveransstatus. Vissa problem kan förhindra att inbjudningar skickas ut. I denna artikel kan du läsa om vad varje status betyder och få tips på hur du felsöker.

I menyn till höger kan du filtrera per status för att snabbt hitta det du letar efter.

Skickades min inbjudan ut?

Efter att du har skickat omdömesinbjudningar till dina kunder är det en bra idé att kontrollera inbjudningarnas status. På sidan för inbjudningsstatus kan du se information om eventuella problem som kan ha uppstått och där står det vilka inbjudningar du bör granska och skälen till varför de behöver granskas.

Du kommer antagligen se följande meddelanden i början av processen:

I kö

Denna status visas för alla inbjudningar från att de schemaläggs tills det att vårt system börjar skicka ut dem. Inbjudningar som har denna status kan fortfarande avbrytas eller redigeras.

Skickar – på väg

Denna status visas under tiden din inbjudan skickas ut av vårt system. Om din inbjudan når sin mottagare utan problem ändras statusen till "Levererad". Om din inbjudan inte kan levereras på grund av ett problem, visas en felstatus. Om detta händer behöver du åtgärda problemet och skicka om din inbjudan på nytt. Du kan läsa mer om varje felstatus nedan i avsnittet Min inbjudan levererades inte.

Omdömesinbjudningar som levereras till dina kunder utan problem kommer att visa en av följande statusar:

Levererad

Detta betyder att din inbjudan levererades utan problem. Inga åtgärder behövs.

Levererad – avregistrerad

Denna status innebär att din inbjudan levererades, men att mottagaren valde att avregistrera sig efter att ha öppnat e-postmeddelandet. Mottagaren kan ha beslutat sig för att avregistrera sig från alla former av omdömesinbjudningar och/eller e-post från ditt företag.

Levererad – markerad som skräppost

Detta betyder att din inbjudan levererades till mottagaren, men att mottagaren markerade den som skräppost efter att ha öppnat den.

Min inbjudan levererades inte

Om dina inbjudningar inte levereras alls finns det flera möjliga orsaker och lösningar.

Ej levererad – internt fel

Om du ser det här meddelandet gick antagligen något fel med din anslutning till Trustpilot Business. Du kan prova dessa steg för att lösa problemet:

  • Logga ut, rensa cacheminnet och cookies i din webbläsare och logga in igen.
  • Använd ett privat fönster för att logga in
  • Använd en annan webbläsare
  • Använd en annan enhet för att logga in

Efter att du provat stegen ovan kan du försöka skicka inbjudningarna på nytt. Om problemet kvarstår behöver du kontakta vårt supportteam för att få hjälp.

Ej levererad – ingen anpassad mall

Detta innebär oftast att ditt abonnemang inte längre stöder att skicka inbjudningar med hjälp av anpassade mallar. Om du vill fortsätta kunna redigera dina mallar behöver du tilläggsmodulen Enhance.

Ej levererad – ingen platshållare

Det finns vissa platshållare som krävs i alla e-postmallar för inbjudningar. Om vi upptäcker att några saknas i dina inbjudningar kommer de inte levereras. Du kan läsa mer om platshållare här för att säkerställa att du använder rätt platshållare.

Ej levererad – fel på platshållare

Om vi upptäcker att det finns platshållare som inte stöds eller som inte formaterats korrekt kommer inbjudningarna inte kunna levereras. Jämför dina platshållare med denna lista för att säkerställa att dina är korrekt formaterade.

Ej levererad – ingen mall

För att kunna skicka inbjudningar behöver du välja en e-postmall. Det kan vara så att mallen du valde när du skickade inbjudningarna har tagits bort, så kontrollera att du använder en giltig mall. Det kan också vara så att du tidigare hade ett betalpaket och har nergraderat ditt konto. Detta kan göra så att mallen du använde inte finns tillgänglig längre, och att du behöver välja en ny mall. Exakt hur du väljer din mall beror på vilken inbjudningsmetod du använder och vilket paket du har, men du kan se de olika alternativen här.

Ej levererad – anpassad avsändaradress

Detta innebär vanligtvis att ditt abonnemang inte längre stöder att du lägger till en anpassad avsändaradress när du skickar omdömesinbjudningar. Om du vill använda en anpassad avsändaradress behöver du tilläggsmodulen Enhance.

Ej levererad – SPF-fel

Du får detta meddelande när din SPF-post inte har konfigurerats på rätt sätt. Läs mer om det i denna artikel.

Ej levererad – ogiltig avsändaradress

Om du har försökt lägga till en anpassad avsändaradress genom att konfigurera en SPF-post kan detta meddelande dyka upp om något har gått fel i processen. Läs mer om det i denna artikel.

Ej levererad – ogiltigt avsändarnamn

Denna status visas om det finns ett problem med avsändarnamnet. Säkerställ att du angivit rätt avsändarnamn i inbjudningsinställningarna.

Ej levererad – ogiltig svarsadress

Denna status visas om det finns ett problem med svarsadressen. Du kan konfigurera adressen i dina inbjudningsinställningar. Där kan du hantera dina adresser och välja rätt adress.

Ej levererad – påminnelser inaktiverade

Du kan skicka inbjudningspåminnelser till kunder som du har bjudit in tidigare, men som inte har lämnat ett omdöme ännu. Om detta inaktiveras innan påminnelsen har skickats ut kommer alla köade inbjudningspåminnelser att avbrytas och inte skickas ut.

Ej levererad – inbjuden via inbjudningsfrekvens

Denna status visas om kunden som du försöker skicka en inbjudan till redan har fått en schemalagd inbjudan. Du kan läsa mer om hur du ställer in timing och frekvens för dina inbjudningar i denna artikel.

Ej levererad – inbjudningsgränsen nådd

Det här meddelandet visas när du försöker skicka ut en inbjudan, men du redan har nått gränsen för vad ditt paket tillåter. Användare med Free-paketet kan skicka upp till 100 inbjudningar per månad, medan användare med Standardpaketet kan skicka upp till 500. För att kunna skicka obegränsat med inbjudningar behöver du tilläggsmodulen Invite.

Ej levererad – passerat tidsgränsen för kickstart-inbjudningar

Inbjudan avbröts eftersom du inte längre har tillgång till att skicka kickstart-inbjudningar.

Ej levererad – dina kickstart-inbjudningar är slut

Inbjudan avbröts eftersom du har nått gränsen för max antal kickstart-inbjudningar.

Ej levererad – SKU-fel

Denna status visas om dina produkt-SKU:er är ogiltiga eller om de har använts för mer än en produkt. De kanske har ett format som inte känns igen av vårt system. Kontrollera så att formatet stämmer. Säkerställ att du har laddat upp en produktkatalog till Trustpilot som innehåller alla SKU:er som du skickar ut produktomdömesinbjudningar för.

Ej levererad – manuellt avbruten

Detta innebär att du (och inte Trustpilot) har avbrutit en schemalagd inbjudan innan den skickades ut.

Ej levererad – redan inbjuden

Denna status visas om du har skickat en inbjudan till en kund som redan har bjudits in med samma referensnummer. Om du vill skicka en inbjudan till den kunden igen behöver du uppdatera dina inställningar så att du får skicka ut en inbjudan mer än en gång och ändra på kundens referensnummer.

Ej levererad – fel referensnummer

Detta meddelande visas om en inbjudan redan har skickats till en person med samma referensnummer. Det kan betyda att antingen den tilltänkta mottagaren eller någon annan redan har blivit inbjuden med detta referensnummer.

Ej levererad – omdöme lämnat idag

Det går inte att skicka en omdömesinbjudan till kunder som har lämnat ett omdöme om ditt företag inom det senaste dygnet. Du får skicka din inbjudan senare.

Ej levererad – schemalagd till senare

Detta betyder att ditt e-postmeddelande inte kunde levereras vid första försöket. Det kan bero på flera olika anledningar som kanske att e-postservern var för upptagen eller hade problem då meddelandet skulle levereras. Vårt system kommer per automatik att försöka skicka meddelandet igen om några timmar.

Ej levererad – redan avregistrerad

Detta meddelande visas om du försöker skicka en inbjudan till någon som redan har avregistrerat sig. Personen kan ha avregistrerat sig från alla former av omdömesinbjudningar och/eller e-post från ditt företag.

Ej levererad – inga produktomdömen

Detta innebär att inbjudan avbröts eftersom att produktomdömen inte ingår i ditt abonnemang. Vanligtvis beror detta på att du använder ett äldre Trustpilot-paket och behöver uppdatera till vårt nya system för att få tillgång till produktomdömen.

Ej levererad – blockerad

Denna status ser du om din omdömesinbjudan inte kan skickas eftersom du har brutit mot Trustpilots riktlinjer.

Ej levererad – dubbelt samtyckeskrav

Om du har ett företag inom DACH-regionen (Tyskland, Österrike, Schweiz) kan du ladda upp en CSV-fil som fungerar som en vitlista innan omdömesinbjudningar skickas. Om mottagarens e-postadress inte ingår i filen kommer inbjudan att avbrytas, varpå denna status visas. 

Ej levererad – referensnumret är för långt

Inbjudan avbröts eftersom det finns för många tecken i referensnumret.

Problem med mottagarens e-postadress

En vanlig orsak till att inbjudningar inte levereras är problem med mottagarens e-postadress. Den här typen av problem kommer att få någon av följande statusar:

Ej levererad – ogiltig mottagare

Vanligtvis betyder detta att det fanns ett fel i mottagarens e-postadress. Kontrollera att e-postadressen inte är felstavad eller saknar @-symbolen.

Ej levererad – blockerad e-postadress

Detta innebär att e-postdomänen har svartlistats internt av Trustpilot och inte kan ta emot inbjudningar.

Ej levererad – tillfällig e-postadress

E-postadressen är flaggad som tillfällig av Trustpilot vilket betyder att den har skapats för engångsbruk. Det går inte att skicka inbjudningar till tillfälliga e-postadresser.

Ej levererad – riskerar skräppost

Detta meddelande visas när vårt system upptäcker att mottagaren tenderar att markera e-postmeddelanden som skräppost.

Ej levererad – tekniskt fel hos mottagaren

Detta betyder att inbjudan avbrutits eftersom det finns ett sedan tidigare känt problem på mottagarens e-postserver.

Ej levererad – meddelandet avvisades

Detta betyder att din inbjudan avvisades eftersom det uppstod ett problem på mottagarens e-postserver.

Related articles