Skapa en anpassad TrustBox-widget med hjälp av Trustpilots API:er

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect.

If you're based in the USA, this feature is part of the Connect add-on module, which can be purchased in addition to the Premium, and Advanced plans, and is included in the Enterprise plan.

Om du vill skapa en anpassad TrustBox-widget för att visa upp dina Trustpilot-omdömen och betyg kan du skapa en med hjälp av våra API:er. I denna artikel kan du läsa om hur du kommer igång.

Detta kräver viss teknisk kunskap för att konfigurera, så du kanske får ta hjälp av en utvecklare.

Business Units

Innan du börjar visa upp Trustpilots omdömen är det viktigt att få grepp om hur vi identifierar domäner via Business Unit ID, även kallat BUID. En Business Unit är samlingspunkten för allt innehåll från Trustpilot på en webbplats. Med andra ord innehåller en Business Unit ett företags betyg, omdömen, och företagets svar. BUID är en unik identifierare för en Business Unit och är primärnyckeln i många av de API-anrop du gör. Du kan läsa mer om BUID här.

Hitta ett BUID

Ditt Business Unit ID är ett unikt ID som är specifikt för din domän. Detta ID är statiskt och ändras endast ifall din domän på Trustpilot ändras. Du kan hitta Business Unit ID:t för din domän med hjälp av slutpunkten "Find a business unit". Parametern som krävs här är "name" på din Business Unit, dvs. domänen för din webbplats. Om du exempelvis vill hitta Trustpilots BUID anger du strängen "trustpilot.com".

Testa själv – men kom ihåg att ange en annan API-nyckel.

https://api.trustpilot.com/v1/business-units/find?apikey={{apikey}}&name=trustpilotdemo.com

När du får svar letar du fram fältet "id". Detta är ditt BUID för domänen du sökte efter.

Hämta omdömen


När du har BUID för din domän kan du börja hämta ditt företags omdömen, betyg och svaren på omdömena genom att använda API-anropet Get a business unit’s reviews.


Om du enbart vill hämta offentlig information om en Business Unit (till exempel stjärnbetyg, antalet omdömen, TrustScore etc.) så kommer du åt den informationen via slutpunkten Find a business unit. Du kan även använda slutpunkten Get public business unit.

Riktlinjer för anpassad integration


Säkerställ att du följer våra riktlinjer genom att läsa igenom vårt detaljerade supportdokument Trustpilots API:er – Riktlinjer för integration av företagsomdömen.

Här är några nyckelpunkter:

  • Du måste alltid informera om vilka omdömen du visar. Om du exempelvis visar 4- och 5-stjärniga omdömen, behöver du uppge detta. 
  • Exponera inte din API-nyckel i frontend. Detta innebär att du bara ska göra API-anrop från backend och sedan skicka data till frontend för visning.
  • För att undvika begränsningsproblem ska du inte göra ett API-anrop varje gång en sida laddas. Spara data i en cache på din sida och uppdatera cachen en gång per halvtimme, timme, dygn och så vidare. Du kan också använda våra webhooks för att uppdatera omdömen i realtid.
  • Se till att omdömestexten i din widget inte är indexerbar av Google. På så sätt undviker du en sämre rankning i sökmotorerna på grund av duplicerat innehåll. Placera istället dina widgetar på en separat sida (t.ex. en underdomän) som har taggen <meta name="robots" content="noindex"> i head-elementet. Du kan sedan använda en <iframe> för att visa din TrustBox-widget på din webbplats.

API-anrop på serversidan

Alla API-anrop måste göras på serversidan för att säkerställa säkerheten. På så sätt säkerställs att den privata API-nyckel inte exponeras på din webbplats. Detta ger även snabbare sidladdningstider och lägre nätverkskostnader.

Cachelagring av API-anrop

Om du visar anpassade TrustBox-widgetar på din webbplats rekommenderar vi att du cachelagrar dina data. Cachelagring förbättrar prestandan och tillförlitligheten. Prestandan förbättras eftersom källan till den lagrade datan är närmare användaren och cacheminnet kan ta hand om duplicerade dataförfrågningar, vilket sparar onödiga beräkningar och nätverkstrafik. Tillförlitligheten förbättras eftersom användaren är isolerad från serviceavbrott i datakällan.

Related articles