Trustpilots OpenCart 3.0-integration: Hantera flera webbutiker

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Om du har flera webbutiker eller domäner på OpenCart kan du använda vår integration för att samla in och visa omdömen för varje enskild butik. I den här artikeln går vi igenom hur du hanterar och konfigurerar dina webbutiker.

Du hittar vår guide till hur du installerar och använder vår OpenCart-integration (2.0-2.2x och 2.3x) här, och motsvarande guide för OpenCart 3 här. Artiklarna hjälper dig att göra inställningar för alla dina OpenCart-butiker på en och samma gång. Om du istället vill konfigurera inställningarna för varje webbutik individuellt, följer du istället nedanstående instruktioner.

Hantera flera webbbutiker

Om ditt företag har flera webbutiker – exempelvis en för respektive land – bör samtliga butiker tillhöra samma Business Unit. Så här går du till väga:

  1. Installera Trustpilot-integrationen för respektive butik, och välj rätt Business Unit när du loggar in på integrationerna.
  2. Om du blir tillfrågad ifall du vill ominstallera med samma inställningar väljer du Skip.

Följande funktioner kommer gälla för alla dina webbutiker:

  • Möjligheten att aktivera/inaktivera produktomdömen
  • Samtliga inställningar under Invitation förutom Additional language settings.

Följande funktioner kan konfigureras separat för varje enskild webbutik:

  • Avancerade inställningar för produktomdömen
  • Ytterligare språkinställningar
  • Tidigare beställningar

Ändra enskilda butikers inbjudningsmall för företagsomdömen

Om integrationen identifierar flera domäner under samma företag kan du ändra språkinställningarna för respektive webbutik.

Obs: Denna funktion stöds inte om du har konfigurerat dina butiker via en tredjepartsplugin.

Inbjudningsmallen som väljs under Select settings for all websites kommer gälla för samtliga butiker. För att göra ett undantag klickar du på +Add additional languages. Därefter kommer du kunna ange en specifik mall för individuella webbsajter med följande inställningar:

  • Website: Välj vilken webbutik som du vill använda en annan mall för.
  • Language: Filtrera mallar efter språk.
  • Email template: Visar de inbjudningarmallar för företagsinbjudningar som finns tillgängliga för valt språk.

Lägg till TrustBoxar i flera webbutiker med samma affärsenhet

Integrationens TrustBox-förhandsvisning visar alltid den webbutik där pluginen installerats först. Om du implementerar en TrustBox på mål-, kategori- eller produktsidan kommer den att visas i alla dina webbutiker som ingår i affärsenheten.

Om du vill använda en annan TrustBox för företagsomdömen i respektive butik klickar du på Lägg till en ny sida, för att därefter lägga till den aktuella domänen.

Obs: Detta alternativ bör endast användas för Trustboxar för produktomdömen.

Föregående: Trustpilots OpenCart 3.0-integration: Lägg till en TrustBox

Nästa Radera Trustpilots OpenCart 3.0-integration