Trustpilots BigCommerce-integration: Skicka omdömesinbjudningar

Denna funktion ingår i paketen Free, Plus, Premium, Advanced och Enterprise.

Med Trustpilots BigCommerce-integration kan du enkelt automatisera din insamling av företags- och produktomdömen, skicka omdömesinbjudningar och lägga till flera TrustBox-widgetar. I den här artikeln går vi igenom hur du skickar omdömesinbjudningar.

För att kunna konfigurera dina omdömesinbjudningar behöver du först installera vår BigCommerce-integration.

Vi har för närvarande ingen testmiljö tillgänglig. Denna integration är inte kompatibel med Internet Explorer.

Konfigurera dina inbjudningar

En beställning från din BigCommerce-webbutik utlöser automatiskt ett mejl till kunden med en inbjudan till att skriva ett företagsomdöme på Trustpilot. Så här konfigurerar du dina inbjudningar:

 1. Logga in på BigCommerce och gå till Apps > Trustpilot Reviews.
 2. Under Invitation settings konfigurerar du Invitation trigger genom att välja mellan två inbjudningsalternativ. Välj Order confirmed om du vill att inbjudningar ska skickas till dina kunder när deras beställning bearbetas. Välj Order completed om du vill att inbjudningar ska skickas till dina kunder först när beställningen är avklarad.
 3. Du kan också anpassa ytterligare inställningar under Sender name, Reply-to email, Trustpilot website, Send delay, Language of email template, och Email template.
 4. Klicka på Save changes.

Inkludera produktomdömesinbjudningar

Om ditt företag använder produktomdömen, kan du välja att inkludera dessa i dina omdömesinbjudningar.

 1. Logga in på BigCommerce och gå till Apps > Trustpilot Reviews. Klicka på Product Reviews.
 2. Använd on/off-knappen Enable to start getting product reviews under Turn product review invitations on för att aktivera produktomdömesinbjudningar.
 3. Fyll i SKU (Stock Keeping Unit), GTIN (Global Trade Item Number) och MPN (Manufacturer Part Number). Dessa fält är valfria.
 4. Klicka på Save changes.

Bjud in kunder

Du kan bjuda in kunder från den senaste veckan upp till de senaste 6 månaderna.

 1. Logga in på BigCommerce och gå till Apps > Trustpilot Reviews. Klicka på Past Orders.
 2. Välj önskad tidsperiod under Select all your orders from the past.
 3. Klicka på Sync up orders för att spara.

Nu kan du lägga till en TrustBox för att enkelt visa upp dina omdömen i din BigCommerce-butik.

Föregående Installera Trustpilots BigCommerce-integration

Nästa Trustpilots BigCommerce-integration: Lägg till en TrustBox

Related articles