Så lägger du till en Structured Data Snippet i Shopify för Automatisk Feedback Service (AFS)

Du kan använda Automatisk Feedback Service (AFS) med Shopify för att skicka omdömesinbjudningar automatiskt till dina kunder efter att de har handlat från dig eller använt dina tjänster. I den här artikeln kan du läsa om hur du skickar omdömesinbjudningar med en specifik landsdomän, leveranstid och mall-ID.

Tänk på att om du redan använder vår Shopify-integration bör du inte använda AFS också för då kommer dina kunder få dubbla omdömesinbjudningar.

Du kan läsa mer om hur du skickar en standardinbjudan med AFS via Shopify i denna artikel.

Om du vill anpassa dina inbjudningar ytterligare genom att lägga till en specifik landsdomän, tidpunkt för när din inbjudan ska levereras eller mall-ID i koden, kan du använda dig av kodavsnitten här nedan.

För företagsomdömen

<<!--<script type="application/json+trustpilot">
 {
"recipientName": "{{ customer.name  }}",
"recipientEmail": "{{ customer.email }}",
"referenceId": "{{ id }}",
"preferredSendTime": "{{ "now" | date: "%s" | plus: 864000 | date: "%Y-%m-%eT%H:%M:%S" }}"
"locale": "insert your locale",
"templateId": "insert your template ID"
}
</script>-->

Obs: Plus-parametern står för antalet dagar omräknat i sekunder. I detta exempel är 864 000 sekunder = 10 dagar. Se till att du anpassar siffran enligt dina egna preferenser.

För företags- och produktomdömen

<<!--<script type="application/json+trustpilot">
 {
"recipientEmail": "{{ customer.email }}",
"recipientName": "{{ customer.name }}",
"referenceId": "{{ order_name }}",
"productReviewInvitationPreferredSendTime": "{{ "now" | date: "%s" | plus: 864000 | date: "%Y-%m-%eT%H:%M:%S" }}",
"locale": "insert your locale",
"templateId": "insert your template ID",
"products": [
{% for line in line_items %}
{
"productUrl": "https://{{shop.domain}}/products/{{ line.product.id }}",
"imageUrl": "{{ line | img_url: 'thumb' }}",
"name": "{{ line.title }}",
"sku": "{{ line.sku }}"
},
{% endfor %}
]
}
</script>-->

Obs: Plus-parametern står för antalet dagar omräknat i sekunder. I detta exempel är 864 000 sekunder = 10 dagar. Se till att du anpassar siffran enligt dina egna preferenser.