Så här skickar du inbjudningar automatiskt med hjälp av Trustpilots API:er

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect.

Du kan använda dig av Trustpilots API:er för att automatiskt skicka ut företagsomdömesinbjudningar från Trustpilot. I den här artikeln går vi igenom hur du gör.

Du kan behöva hjälp från en utvecklare.

Hitta din API-nyckel och hemliga nyckel

Om ditt konto tillåter API-åtkomst kan du skapa och hantera dina API-nycklar genom att följa nedanstående steg, eller genom att gå direkt hit.

 1. Logga in på ditt företagskonto och gå till till Integrationer > Utvecklare > Trustpilots API:er.
 2. Under Skapa en ny applikation namnger du din applikation och anger de domäner som du vill inkludera. Klicka på Skapa applikation.
 3. Du hittar applikationen under Dina applikationer. Klicka på applikationen i menyn för att visa uppgifterna och hitta din API-nyckel samt den hemliga nyckeln.

Hitta ditt Business Unit ID (BUID)

Ditt Business Unit ID är ett unikt ID som är specifikt för din domän. Detta ID är statiskt och ändras endast om din domän på Trustpilot ändras. Du kan hitta Business Unit ID för din domän med hjälp av slutpunkten ”Find a business unit”. Parametern som krävs här är ”name” för din Business Unit, dvs. domänen för din webbplats. Om du exempelvis vill hitta Trustpilots BUID anger du strängen ”trustpilot.com”.

Testa själv – men kom ihåg att ange en annan API-nyckel.

https://api.trustpilot.com/v1/business-units/find?apikey={{apikey}}&name=trustpilotdemo.com

När du får behöver du leta upp fältet ”id”. Detta är ditt BUID för domänen du sökte efter.

Autentisering med OAuth 2.0

För att kunna använda en privat API-slutpunkt på Trustpilot krävs autentisering i form av en åtkomsttoken. Att skapa inbjudningslänkar klassas som en privat slutpunkt och därför behöver du först få en åtkomsttoken, som du därefter kan använda för flera API-anrop medan den är giltig. När din token har löpt ut kan du uppdatera den. Du kan läsa mer om detta i vår autentiseringsdokumentation.

För integrering med serversidan rekommenderar vi att använda Grant Type: Password.

Skicka en företagsomdömesinbjudan automatiskt

När du väl har din åtkomsttoken kan du använda vår API-slutpunkt ”Create invitation(s)”. Denna JSON-begäran med API-anrop kräver kundnamnet, e-postadressen och ett referensnummer, som till exempel ett ordernummer eller fakturanummer. Det finns också ett antal avsändarinställningar som du kan anpassa. Här är ett exempel på en JSON-begäran:

  {
   "consumerEmail": "jan.svensson@trustpilot.com",
   "consumerName": "Jan Svensson",
   "referenceNumber": "inv00001",
   "replyTo": "jan.svensson@trustpilot.com",
   "locale": "en-US",
   "senderEmail": "jan.svensson@trustpilot.com",
   "serviceReviewInvitation": {
   "preferredSendTime": "2013-09-07T13:37:00",
   "redirectUri": "http://trustpilot.com",
   "tags": [
    "tag1",
    "tag2"
   ],
   "templateId": "507f191e810c19729de860ea"
   },
   "locationId": "ABC123",
   "senderName": "Jan Svensson"
  }

Framgångsrika API-anrop kommer att köa inbjudningar i Trustpilot Business och du kan se dem genom att logga in på ditt konto och visa vår inbjudningsstatus.

Det går att utelämna vissa avsändarinställningar såsom ”senderEmail”, ”templated” eller ”preferredSendTime” – den här API-slutpunkten använder automatiskt inställningarna aktiverade i dina inbjudningsinställningar i Trustpilot Business.

Valfria taggar

Valfria taggar kan vara utökade, specifika data som du har om kunden eller köpet. Genom att lägga till valfria taggar innan omdömet har publicerats kommer dina omdömen att taggas med hyperrelevanta data, vilket kan underlätta en mer detaljerad analys och ge dig större möjligheter att anpassa hur omdömet visas upp.

Giltiga tecken är a-z, A-Z, 0-9, understreck, bindestreck och punkt. Mellanslag är inte tillåtna.

URI-omdirigering

Med en redirectUri kan du ange en webbplats som kunden omdirigeras till efter kunden lämnar omdömet. Om du inte anger en redirectUri skickas omdömeslämnaren vidare till Trustpilots sida som bekräftar att omdömet har lämnats. Du kan välja att omdirigera kunden till en specifik sida på din webbplats, t.ex. startsidan eller en tack-sida.

Kom ihåg att ange en fullständig URL inklusive http/https (https://exempel.se är en fullständig URL, till skillnad från exempel.se).

Related articles