Skapa inbjudningslänkar med hjälp av Trustpilots API:er

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect.

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect som kan köpas som tillägg till paketen Premium och Advanced, och ingår i Enterprise-paketet.

Med en Trustpilot-API kan du skapa inbjudningslänkar som skickas via mejl eller andra kommunikationskanaler. Den här artikeln hjälper dig att komma igång.

Du kan behöva be en utvecklare om hjälp med detta.

Hitta API-nyckel och hemlig nyckel

Om ditt konto tillåter API-åtkomst kan du skapa och hantera dina API-nycklar genom att följa nedanstående steg, eller genom att gå direkt hit.

 1. Logga in på ditt företagskonto och gå till till Integrationer > Utvecklare > Trustpilots API:er.
 2. Under Skapa en ny applikation namnger du din applikation och anger de domäner som du vill inkludera. Klicka på Skapa applikation.
 3. Du hittar applikationen under Dina applikationer. Klicka på applikationen i menyn för att visa uppgifterna och hitta din API-nyckel samt den hemliga nyckeln.

Hitta Business Unit ID (BUID)

Ditt Business Unit ID är ett unikt ID som är specifikt för din domän. Detta ID är statiskt och ändras endast ifall din domän på Trustpilot ändras. Du kan hitta din domäns Business Unit ID med hjälp av slutpunkten "Find Business Unit". Parametern som krävs här är "namnet" på din Business Unit, dvs. domänen för din webbplats. Om du exempelvis vill hitta Trustpilots BUID anger du strängen "trustpilot.com".

Testa själv – men kom ihåg att ange en annan API-nyckel.

https://api.trustpilot.com/v1/business-units/find?apikey={{apikey}}&name=trustpilotdemo.com

När du får svar letar du fram fältet "id". Detta är ditt BUID för domänen du sökt efter.

Autentisering med OAuth 2.0

För att kunna använda en privat API-slutpunkt på Trustpilot krävs autentisering i form av en åtkomsttoken. Att skapa inbjudningslänkar klassas som en privat slutpunkt och därför behöver du först få en åtkomsttoken, som du därefter kan använda för flera API-samtal medan den är giltig. När din token löpt ut kan du uppdatera den. Du kan läsa mer om detta i vår autentiseringsdokumentation.

Vid integrationer på serversidan rekommenderar vi att du använder Grant Type: Password.

Skapa en inbjudningslänk för ett företagsomdöme

När du har din åtkomsttoken kan du använda vår API-slutpunkt "Generate service review invitation link". Detta JSON-anrop med API-samtal kräver kundnamn, mejl, locale och ett referensnummer såsom order- eller fakturanummer. Här är ett exempel på ett komplett JSON-anrop:

  {
    "referenceId": "order00001",
    "name": "Anna Andersson",
    "tags": [
     "tag1", 
     "Tag2"
    ],
    "locale": "sv-SE",
    "email": "anna.andersson@trustpilot.com", 
    "redirectUri": "http://trustpilot.se"
  }

Detta API-samtal returneras med en unik inbjudningslänk, som du kan skicka direkt till kunden.

Anropet innehåller även valfria taggar och redirectUri-fält. Här är en översikt som kan ge dig en tydligare bild av detta:

Valfria taggar

Valfria taggar kan vara utökade, specifika data som du har om kunden eller köpet. Genom att lägga till valfria taggar innan det att omdömet publiceras kan omdömet taggas med relevanta data, vilket kan underlätta analys och ge dig större möjligheter att anpassa hur omdömet visas upp.

Giltiga tecken är a-z, A-Z, 0-9, understreck, bindestreck och punkt. Mellanslag är inte tillåtna.

URI-omdirigering

Med en redirektUri kan du ange en webbsida som kunden omdirigeras till efter det att omdömet lämnats. Om du inte anger redirectUri skickas omdömeslämnare vidare till Trustpilots sida som bekräftar att omdömet lämnats. Du kan välja att omdirigera kunden till en specifik sida på din sajt såsom startsidan eller en tack-sida.

Kom ihåg att ange en fullständig URL inklusive http/https (https://exempel.se är fullständig, till skillnad från exempel.se).

Related articles