​Trustpilots Slack-integration

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Integrate.

Skaffa modulen

Med Trustpilots Slack-integration kan du automatiskt få och besvara omdömen direkt i Slack.

I denna artikel kan du läsa om hur du ansluter Trustpilot till Slack.

Fördelar med Slack-integrationen

  • Se dina omdömen i flera Slack-kanaler, både offentliga och privata.
  • Sortera och hantera dina omdömen i separata Slack-kanaler (t.ex. en kanal för negativa omdömen, en kanal för positiva omdömen och en kanal för din svenska domän).
  • Ställ in privata kanaler där dina kollegor kan besvara omdömen.

Anslut Trustpilot till Slack

Så här ansluter du Trustpilot till Slack:

  1. Gå till ditt företagskonto > Integrationer > Kundsupport > Slack och klicka på Add to Slack.
  2. Kontrollera behörigheterna för denna app, och Installera den i en kanal.
  3. Kom ihåg att bjuda in Trustpilot med kommandot /invite @trustpilot om det är en privat kanal.
  4. När installationen är klar kommer dina omdömen att börja synas i din Slack-kanal.
  5. Använd kommandot /trustpilot settings för att justera hur dina omdömen visas i din kanal.
  6. Om du har flera domäner kan du lägga till samtliga till ditt Slack-team. Du behöver bara byta domäner och repetera ovanstående steg.

Obs: Vi har för närvarande ingen testmiljö tillgänglig.

Trustpilot ansvarar inte för några tredjepartslänkar i denna artikel, inklusive innehållet på andra webbsidor som artikeln länkar till.