Ställ in omdömesinbjudningar för platsomdömen

Denna funktion ingår i Standard-paketet.

If you're based in the USA, this feature is part of the Location Reviews add-on module, which can be purchased in addition to the Plus, Premium, Advanced, and Enterprise plans.

Om du har lagt till företagsplatser på din Trustpilot-profil kan du bjuda in dina kunder till att lämna omdömen om enskilda platser. Hur du ställer in dina inbjudningar varierar beroende på vilken inbjudningsmetod du använder.

För att samla in platsomdömen kan du använda våra manuella, automatiska och övriga inbjudningsmetoder. Omdömeslämnare kan välja om de vill skriva omdömen om en av dina specifika företagsplatser eller om de föredrar att skriva ett omdöme på ditt företags huvudprofil.

När du skickar en omdömesinbjudan till en kund, omdirigeras kunden till ett omdömesformulär där alla dina företagsplatser finns som valbara alternativ. När du lägger till in en företagsplats läggs den automatiskt till i formuläret, oavsett vilken metod du använder. Så här kan det se ut:

Omdömesformulär för platsomdömen

I inbjudningsinställningarna kan du också koppla en specifik plats till en inbjudan, så att platsen i fråga väljs i förväg. Använd vår Automatiska Feedback Service, JavaScript-integration eller Invitation API för att göra detta.

Det kan hända att en utvecklare behöver hjälpa dig med detta.

Använd Automatisk Feedback Service (AFS)

Verktyget Automatisk Feedback Service (AFS) skickar automatiskt omdömesinbjudningar till dina kunder efter att de köpt någonting eller haft en serviceupplevelse. Du kan också koppla specifika platser till omdömena du samlar in via AFS, genom att inkludera plats-ID:et som en Structured Data Snippet i dina e-postmeddelanden. Följ dessa steg:

 1. Ställ in Automatisk Feedback Service.
 2. Lägg till följande Structured Data Snippet i utlösarmeddelandets källkod. Detta ser till att plats-ID:et inkluderas dynamiskt beroende på användarens plats.

Så här kan det se ut:

{
 "recipientName": "Anna Svensson",
 "recipientEmail": "kund@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1"
}

Här kan du läsa mer om hur du använder en Structured Data Snippet.

Använd JavaScript-integrationen

Du kan lägga till JavaScript-integrationen till nästan vilken typ av webbplats som helst för att skicka ut inbjudningar till att lämna ett platsomdöme. Så här gör du:

 1. Logga in på ditt företagskonto och välj Integrationer > E-handel > JavaScript-integration.
 2. Klicka på Kopiera kod.
 3. Klistra in kodavsnittet i <head>-elementet i din webbplats HTML-källkod eller använd Google Tag Manager.
 4. Gå in på ditt företagskonto igen och klicka på Nästa. Ange din domän och klicka på Verifiera för att säkerställa att din kod blivit korrekt tillagd.
 5. Ange vilka inbjudningar du vill automatisera under Slutför installationen av integrationen i arbetsflödet Slutför installation.
 6. Klicka på Kopiera kod. Klistra in skriptet på din webbplats orderbekräftelsesida.
 7. Ersätt varje dataelement med motsvarande värden från din webbplats.

Så här kan det se ut:

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
 const trustpilot_invitation_data = {
 recipientEmail: 'johanna@gmail.com',
 recipientName: 'Johanna',
 referenceId: 'Order_123',
 source: 'InvitationScript',
 locationId: 'plats_1',
 };
 tp('createInvitation', trustpilot_invitation_data);
});

Använd en inbjudan via Trustpilots API

Du kan också använda Trustpilots API för att utlösa inbjudningar till att skriva platsomdömen. Då kommer dina kunder att få en omdömesinbjudan till att skriva ett omdöme om en specifik plats. Följ dessa steg:

 1. Hämta en API-nyckel och en hemlig nyckel.
 2. Använd Invitation API endpoints för att utlösa e-postinbjudningar.
 3. Inkludera användarens plats dynamiskt i varje inbjudan.

Så här kan det se ut:

{
 "recipientEmail": "kund@email.com",
 "recipientName": "Anna Svensson",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1",
 "senderEmail": "mitt@foretag.com",
 "replyTo": "mitt@foretag.com",
 "preferredSendTime": "2018-10-12T13:37:00",
 "senderName": "Mitt Företag",
 "locale": "sv-SE",
 "templateId": "507f191e810c19729de860ea"
}

Tänk på att plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

Föregående Redigera eller radera en plats

Nästa Lägg till en TrustBox-widget för platsomdömen

Related articles