Få lokala omdömen för dina företagsplatser

Med fler omdömen på fler platser ökar du din synlighet och skapar förtroende. Få lokala omdömen för dina företagsplatser och upptäck vad dina kunder tycker om ditt företag på en lokal nivå.

När du har ställt in dina företagsplatser kan du börja samla in företagsomdömen med Trustpilot Local. Använd vår Automatiska Feedback Service, JavaScript-integration eller Invitation API för detta.

Obs: Det kan vara en bra idé att be en utvecklare om hjälp med detta, eftersom du behöver lägga till plats-ID:et dynamiskt i varje inbjudan.

Använd Automatisk Feedback Service (AFS)

Automatisk Feedback Service konfigurerar din webbutik eller ditt e-mailsystem till att lägga till Trustpilot som "BCC" i dina orderbekräftelser. När du BCC:ar Trustpilot i dessa e-mail utlöser vårt AFS-verktyg automatiska utskick av omdömesinbjudningar till dessa kunder.

Med Trustpilot Local kan du koppla omdömen som du får av dina kunder till specifika platser. För att ställa in detta behöver du inkludera plats-ID:et som en Structured Data Snippet i dina e-mail genom att följa dessa två steg:

 1. Ställ in Automatisk Feedback Service.
 2. Lägg till följande Structured Data Snippet i utlösar-e-mailets källkod. Detta ser till att plats-ID:et inkluderas dynamiskt beroende på användarens plats.

Obs: Plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

{
 "recipientName": "Anna Svensson",
 "recipientEmail": "kund@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1"
}

Läs mer om hur du använder Structured Data Snippets och vilken annan data du kan lägga till.

Använd JavaScript-integrationen

Du kan lägga till JavaScript-integrationen till nästan vilken typ av webbsida som helst för att skicka ut lokala omdömesinbjudningar. 

 1. Gå till Trustpilot Business > Integrationer > JavaScript-integration och klicka sedan på Kopiera koden.
 2. Klistra in kodavsnittet i <head>-elementet i din webbsidas HTML-källkod eller använd Google Tag Manager.
 3. Gå tillbaka till Trustpilot Business, ange din domän och klicka på Verifiera för att verifiera din domän och säkerställa att din kod blivit korrekt tillagd.
 4. Ange vilka inbjudningar du vill automatisera under Slutför installationen av integrationen i arbetsflödet Slutför installation. Klicka på Kopiera kod och klistra sedan in skriptet i HTML-källkoden på din bekräftelsesida.
 5. Ersätt varje dataelement med motsvarande värden från din webbsida.

Obs: Plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
 const trustpilot_invitation_data = {
 recipientEmail: 'johanna@gmail.com',
 recipientName: 'Johanna',
 referenceId: 'Order_123',
 source: 'InvitationScript',
 locationId: 'plats_1',
 };
 tp('createInvitation', trustpilot_invitation_data);
});

Använd Invitation API:et

Du kan även använda vårt Invitation API för att utlösa e-mailinbjudningar.

 1. Hämta en API-nyckel och en hemlig nyckel.
 2. Använd Invitation API endpoints för att utlösa e-mailinbjudningar.
 3. Inkludera användarens plats dynamiskt i varje inbjudan.

Obs: Plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

{
 "recipientEmail": "kund@email.com",
 "recipientName": "Anna Svensson",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1",
 "senderEmail": "mitt@foretag.com",
 "replyTo": "mitt@foretag.com",
 "preferredSendTime": "2018-10-12T13:37:00",
 "senderName": "Mitt Företag",
 "locale": "sv-SE",
 "templateId": "507f191e810c19729de860ea"
}

När en av dina kunder får en omdömesinbjudan, kommer hen att bli ombedd att skriva ett omdöme om en specifik plats.

Använd Business Generated Links

Om du använder Business Generated Links för att skicka dina egna omdömesinbjudningar behöver du inkludera ett platsfält när du lägger till kundinformation i payload-koden. Använd det plats-ID du valde för den specifika platsen.

Obs: Plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

{
 "email":"johanna@exempel.se",
 "name":"Johanna Movitz",
 "ref":"1234",
 "locationId": "id1",
 "skus":["sku1","sku2","sku3"],
 "tags":["tag1","tag2","tag3"]
}

Kolla in vår guide för utvecklare om Business Generated Links för mer information om vilken annan data du kan lägga till.

När du har fått omdömen om dina olika företagsplatser, kan du börja hantera och analysera dina lokala omdömen och upptäcka vad dina kunder tycker om ditt företag på en lokal nivå.