Så ställer du in inbjudningar till platsomdömen

Denna funktion ingår i Standard-paketet.

Uppgradera nu

När du har ställt in ditt företags platser, kan du bjuda in dina kunder till att lämna omdömen om dem. I denna artikel går vi igenom alla inbjudningsmetoder för platsomdömen.

Du kan använda samtliga av Trustpilots inbjudningsmetoder för att samla in platsomdömen, vilket inkluderar alla manuella, automatiska, grundläggande och övriga inbjudningsmetoder. Omdömeslämnare kan välja att koppla sitt omdöme till en specifik plats, eller till ditt företags huvudprofil.

När du skickar en omdömesinbjudan till en kund, innehåller omdömesformuläret automatiskt alla dina platser som valbara alternativ. När du ställer in en plats läggs den automatiskt till i formuläret, oavsett vilken metod du använder. Här följer ett exempel:

Image_1.png

I inbjudningsinställningarna kan du också koppla en specifik plats till en inbjudan, så att platsen i fråga väljs i förväg. Använd vår Automatiska Feedback Service, JavaScript-integration eller Invitation API för detta.

Obs: Du kan behöva hjälp av en utvecklare med detta.

Använd Automatisk Feedback Service (AFS)

Verktyget Automatisk Feedback Service (AFS) skickar automatiskt omdömesinbjudningar till dina kunder efter att de köpt någonting eller haft en serviceupplevelse. Du kan också koppla specifika platser till omdömena du samlar in via AFS, genom att inkludera plats-ID:et som en Structured Data Snippet i dina e-mail. Följ dessa steg:

 1. Ställ in Automatisk Feedback Service.
 2. Lägg till följande Structured Data Snippet i utlösar-e-mailets källkod. Detta ser till att plats-ID:et inkluderas dynamiskt beroende på användarens plats.

Så här kan det se ut:

{
 "recipientName": "Anna Svensson",
 "recipientEmail": "kund@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1"
}

Obs: Läs mer om hur du använder en Structured Data Snippet här.

Använd JavaScript-integrationen

Du kan lägga till JavaScript-integrationen till nästan vilken typ av webbsida som helst för att skicka ut inbjudningar till att lämna ett platsomdöme. Följ dessa steg:

 1. Gå in på ditt företagskonto > Integrationer > E-handel > Javascript-integrationer.
 2. Klicka på Kopiera kod.
 3. Klistra in kodavsnittet i -elementet i din webbsidas HTML-källkod, eller använd Google Tag Manager.
 4. Gå in på ditt företagskonto igen och klicka på Nästa. Ange din domän och klicka på Verifiera för att säkerställa att din kod blivit korrekt tillagd.
 5. Ange vilka inbjudningar du vill automatisera under Slutför installationen av integrationen i arbetsflödet Slutför installation.
 6. Klicka på Kopiera kod. Klistra in skriptet på din webbsidas orderbekräftelsesida.
 7. Ersätt varje dataelement med motsvarande värden från din webbsida.

Så här kan det se ut:

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
 const trustpilot_invitation_data = {
 recipientEmail: 'johanna@gmail.com',
 recipientName: 'Johanna',
 referenceId: 'Order_123',
 source: 'InvitationScript',
 locationId: 'plats_1',
 };
 tp('createInvitation', trustpilot_invitation_data);
});

Använd Invitation API:et

Du kan också använda vårt Invitation API för att att utlösa inbjudningar till att skriva platsomdömen. När en av dina kunder får en omdömesinbjudan, kommer hen att bli ombedd att skriva ett omdöme om en specifik plats. Följ dessa steg:

 1. Hämta en API-nyckel och en hemlig nyckel.
 2. Använd Invitation API endpoints för att utlösa e-mailinbjudningar.
 3. Inkludera användarens plats dynamiskt i varje inbjudan.

Så här kan det se ut:

{
 "recipientEmail": "kund@email.com",
 "recipientName": "Anna Svensson",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1",
 "senderEmail": "mitt@foretag.com",
 "replyTo": "mitt@foretag.com",
 "preferredSendTime": "2018-10-12T13:37:00",
 "senderName": "Mitt Företag",
 "locale": "sv-SE",
 "templateId": "507f191e810c19729de860ea"
}