Få lokala omdömen för dina företagsplatser

Med fler omdömen på fler platser ökar du din synlighet och skapar förtroende. Få lokala omdömen för dina företagsplatser och upptäck vad dina kunder tycker om ditt företag på en lokal nivå.

Så får du lokala omdömen för dina företagsplatser

När du väl har ställt in ditt företags platser kan du börja samla in företagsomdömen med Trustpilot Local. Använd vår Automatiska Feedback Service eller Inbjudnings-API för detta.

Tips: Be en utvecklare att hjälpa dig med detta, då du behöver lägga till plats-ID:et dynamiskt i varje inbjudan.

Använd Automatisk Feedback Service (AFS)

Automatisk Feedback Service konfigurerar din webbutik eller ditt e-mailsystem så att Trustpilot läggs till som BCC i dina orderbekräftelser. När du BCC:ar Trustpilot i dessa e-mail skickar vårt AFS-verktyg automatiskt en omdömesinbjudan till dessa kunder.

Med Trustpilot Local kan du sammankoppla dina kundomdömen med specifika platser. För att göra detta behöver du inkludera plats-ID:et som ett strukturerat kodavsnitt i dina e-mail genom att följa dessa två steg:

 1. Ställ in Automatisk Feedback Service.
 2. Lägg till följande strukturerade kodavsnitt i utlösar-e-mailets källkod. Detta gör så att plats-ID:et läggs till dynamiskt, beroende på var kunden hade sin köp- eller serviceupplevelse.

Obs: Plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

{
 "recipientName": "Namn Efternamn",
 "recipientEmail": "kund@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1"
}

Läs mer om hur du använder strukturerade kodavsnitt och vilken annan data du kan lägga till.

Använd vår inbjudnings-API

Du kan även använda vår inbjudnings-API för att utlösa omdömesinbjudningar.

 1. Hämta en API-nyckel och en hemlig nyckel.
 2. Använd inbjudnings-API-endpoints för att utlösa omdömesinbjudningar.
 3. Inkludera varje kunds plats dynamiskt i varje inbjudan.

Obs: Plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

{
 "recipientEmail": "kund@email.com",
 "recipientName": "Namn Efternamn",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1",
 "senderEmail": "mitt@företag.com",
 "replyTo": "mitt@företag.com",
 "preferredSendTime": "2018-10-12T13:37:00",
 "senderName": "Mitt Företag",
 "locale": "sv-SE",
 "templateId": "507f191e810c19729de860ea"
}

När en av dina kunder får en omdömesinbjudan, blir de automatiskt ombedda att lämna ett omdöme om en specifik plats.

Använd Business Generated Links

Om du använder Business Generated Links för att skicka dina egna omdömesinbjudningar, behöver du inkludera platsfältet när du lägger till kunduppgifterna i payload-avsnittet. Använd det plats-ID du valde för den specifika platsen.

Obs: Plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

{
 "email":"xyz@domain.com",
 "name":"Eva Johansson",
 "ref":"1234",
 "locationId": "id1",
 "skus":["sku1","sku2","sku3"],
 "tags":["tag1","tag2","tag3"]
}

Kolla in vår guide för utvecklare om Business Generated Links för mer information om vilka andra data du kan lägga till.

När du väl har fått omdömen för dina platser kan du börja hantera och analysera dem för att lära dig mer om vad dina kunder tycker om ditt företag på en lokal nivå.