​Stöd för Internet Explorer 11 kommer att upphöra

Från och med den 1 februari 2020 kommer Trustpilot inte längre ha stöd för Internet Explorer 11.

Du kommer då inte längre kunna gå in på ditt företagskonto via Internet Explorer. Om du använder Internet Explorer 11 för att gå in på ditt företagskonto, rekommenderar vi dig att byta till Microsoft Edge eller en annan webbläsare som Trustpilot stöder.

Obs: Trustpilot.com kommer inte påverkas av denna förändring.

Vad innebär detta?

Från och med den 1 februari 2020 stöder ditt företagskonto på Trustpilot inte längre Internet Explorer. Då Trustpilot.com inte påverkas av detta, kommer kunder fortfarande kunna lämna ett omdöme och gå in på ditt företags profilsida via Internet Explorer 11.

Varför gör vi denna förändring?

2015 lanserade Microsoft sin Edge-webbläsare för att ersätta Internet Explorer. Till följd av detta kommer det inte längre större uppdateringar till Internet Explorer, såsom säkerhetsåtgärder eller nya funktioner till webbapplikationer som ditt företagskonto på Trustpilot. Microsoft rekommenderar att användningen av Internet Explorer 11 begränsas till äldre webbsidor och varnar för att använda Internet Explorer 11 som standardwebbläsare.

Vårt mål är att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder. Vi vill därför rikta resurser till att förbättra våra produkter i webbläsare som fortfarande uppdateras.

Det är endast ett fåtal av våra kunder som använder sig av Internet Explorer 11. Genom att ta bort vårt stöd för denna webbläsare kan vi koncentrera oss på webbläsare med den senaste funktionaliteten, för att så många som möjligt av våra kunder ska kunna dra nytta av dessa.

Vad behöver jag göra?

Om Internet Explorer är din standardwebbläsare och du har en genväg till ditt företagskonto på ditt skrivbord, behöver du byta till en annan webbläsare och lägga till en ny genväg.

Om du byter webbläsare bör du också lägga till eventuella bokmärken som länkar till ditt företagskonto.

Var kan jag få stöd och rådgivning?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta din Customer Success-manager. Vid tekniska problem kan vårt supportteam hjälpa dig.