Trustpilots analysverktyg: Inbjudningskonverteringar

Denna funktion ingår i Standard-paketet.

Denna funktion ingår i paketen Plus, Premium, Advanced och Enterprise.

Den här instrumentpanelen ger dig detaljerad information om hur dina omdömesinbjudningar från Trustpilot presterar. Håll koll på dina resultat och anpassa dina metoder för att få fler omdömen från dina kunder.

Du hittar instrumentpanelen Inbjudningskonverteringar på ditt företagskonto, under Analysverktyg.

Instrumentpanelen Inbjudningskonverteringar

Du kan se hur dina omdömesinbjudningar har presterat under olika tidsperioder genom att välja ett tidsintervall i filtret längst upp på instrumentpanelen. Du kan även filtrera dina inbjudningsdata efter insamlingsmetod, e-mail-mall och språk. Detta hjälper dig att jämföra och hålla koll på hur effektiva dina olika inbjudningsinställningar och strategier är. Klicka på Exportera längst upp till höger för att ladda ner datan som en .csv-fil.

Här kan du även se antalet inbjudningar som har levererats under den valda perioden, samt antalet omdömen som skrevs som svar på dessa inbjudningar. Om du använder dig av våra inbjudningspåminnelser kan du också se vilken effekt dina inbjudningspåminnelser har haft på konverteringen under den valda perioden.

Inbjudningskonverteringar

Denna graf ger dig en detaljerad överblick över dina inbjudningars konverteringsgrad under den valda perioden. Du kan välja mellan dagliga, veckovisa eller månadsvisa tidsintervaller för att identifiera trender och mönster.

01_Invitation_conversion_graph.PNG

Levererade inbjudningar

Detta diagram visar fördelningen av levererade inbjudningar till dina kunder per dag, vecka eller månad.

02_Invitations_delivered_graph.PNG

Inbjudningskonverteringar i detalj

Stapeldiagrammet under Inbjudningskonverteringar i detalj visar en konverteringskanal som består av följande fyra steg:

  • Levererade inbjudningar
  • Öppnade inbjudningar
  • Klickade inbjudningslänkar
  • Mottagna omdömen

För varje steg efter Levererade inbjudningar kan du se andelen kunder som har fullföljt steget, samt avhoppsfrekvensen från det senaste steget. Genom att hålla markören över ett av stegen kan du även se antalet kunder som har fullföljt steget eller hoppat av.

03_Invitations-to-review_conversion_graph.PNG

Obs: Tänk på att Mottagna omdömen visar antalet omdömen som skrevs som svar på de skickade omdömesinbjudningarna under den valda perioden. Det kan hända att detta inte är samma antal som det totala antalet omdömen som visas i Analysverktyg > Analys > Omdömesresultat under samma period, eftersom att kunder kan skriva omdömen utanför den valda tidsperioden som svar på omdömesinbjudningar som skickades under den valda tidsperioden.

Under diagrammet Inbjudningskonverteringar i detalj hittar du tips och råd på hur du kan förbättra din konverteringsgrad och få fler omdömen. Dessa tips genereras dynamiskt baserat på dina data. Klicka på Läs mer för råd om hur du kan optimera dina inbjudningsinställningar.

Nästa Trustpilots analysverktyg: Omdömesresultat

Nästa Trustpilots analysverktyg: Organisk trafik

Related articles