Instrumentpanelen "Invitation conversion"

I instrumentpanelen "Invitation conversion" hittar du detaljerad information om hur dina omdömesinbjudningar från Trustpilot presterar. Håll koll på dina resultat och justera dina inställningar för att få fler omdömen från dina kunder.

Du hittar instrumentpanelen Invitation conversion genom att ta dig till Trustpilot Business > Analytics > Invitation conversion.

Instrumentpanelen "Invitation conversion"

Välj en tidsperiod i filtret längst upp på instrumentpanelen. Du kan även filtrera dina inbjudningsdata efter insamlingsmetod, e-mail-mall och språk. Detta hjälper dig att jämföra och hålla koll på hur effektiva dina olika inbjudningsinställningar och strategier är.

Här kan du även se antalet inbjudningar som har levererats under den valda perioden, samt antalet omdömen som skrevs som svar på dessa inbjudningar. Om du använder dig av våra inbjudningspåminnelser kan du också se vilken effekt dina inbjudningspåminnelser har haft på konverteringen under den valda perioden.

Invitation-to-review conversion

Stapeldiagrammet Invitation-to-review conversion visar en konverteringskanal som består av dessa fyra steg:

  • Invitations delivered
  • Invitations opened
  • Invitation-links clicked
  • Reviews written

För varje steg efter Invitations delivered kan du se andelen kunder som har fullföljt steget, samt avhoppsfrekvensen från det senaste steget. Du kan även se antalet kunder som har fullföljt steget eller hoppat av genom att hålla markören över ett av stegen.

Obs: Tänk på att Reviews written visar hur många omdömen som skrevs som svar på de skickade omdömesinbjudningarna under den valda perioden. Det kan hända att detta inte är samma antal som det totala antalet omdömen som visas i Analyze > Review ratings under samma period, eftersom att kunder kan skriva omdömen utanför den valda tidsperioden som svar på omdömesinbjudningar som skickades under den valda tidsperioden.

Under diagrammet Invitation-to-review conversion hittar du tips och råd på hur du kan förbättra din konverteringsgrad och få fler omdömen. Dessa tips genereras dynamiskt baserat på dina data. Klicka på knappen Läs mer för råd om hur du kan optimera dina inbjudningsinställningar.

Conversion over time

Denna graf ger dig en detaljerad överblick över dina inbjudningars konverteringsgrad under den valda perioden. Välj mellan dagliga, veckovisa eller månadsvisa tidsintervaller för att identifiera trender och mönster.

Invitations delivered

Detta diagram visar fördelningen av levererade inbjudningar till dina kunder per dag, vecka eller månad. Om du vill få reda på antalet omdömen som har skrivits för varje intervall, kan du aktivera Reviews so far under diagrammet för att lägga till en andra kolumn i diagrammet.

Obs: Kolumnen Reviews so far visar alla omdömen som har skrivits som svar på omdömesinbjudningar levererade under det valda tidsintervallet. Det kan hända att detta inte är samma antal som det totala antalet omdömen som visas i Analyze > Review ratings under samma period, eftersom att kunder kan skriva omdömen utanför den valda tidsperioden som svar på omdömesinbjudningar som skickades under den valda tidsperioden.