​Varför är ett omdöme inte längre synligt?

Har du fått en avisering om ett nytt omdöme, utan att du kan hitta omdömet i fråga på din företagsprofil på Trustpilot? Det finns några anledningar till varför ett omdöme kan försvinna.

Om du inte kan se ett specifikt omdöme på din företagsprofil, kan detta bero på följande:

  • Omdömeslämnaren har raderat sitt omdöme. Ett omdöme på Trustpilot är användargenererat innehåll som kan redigeras eller raderas när som helst, av personen som lämnat omdömet.
  • Omdömet har meddelats oss och tagits offline till följd av vår utredning. Omdömeslämnare kan meddela oss om omdömen som strider mot våra användarriktlinjer. Om problemet inte kan lösas, förblir omdömet offline. Om omdömet däremot bedöms kunna redigeras till överensstämmelse med våra riktlinjer, kommer det att döljas temporärt medan vi ger omdömeslämnaren möjlighet att redigera sitt omdöme. Om problemet blir löst, kommer omdömet att återinsättas.
  • Vår programvara för bedrägerispårning har tagit omdömet offline eftersom det ser misstänkt ut. Du kan läsa mer om vår unika programvara för bedrägerispårning här.