​Varför är ett omdöme inte längre synligt?

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

Har du fått en avisering om ett nytt omdöme, utan att du kan hitta omdömet i fråga? Det finns olika anledningar till varför ett omdöme kan försvinna.

Om du inte kan se ett specifikt omdöme, kan detta bero på följande:

Omdömeslämnaren har raderat sitt omdöme

Ett omdöme på Trustpilot är användargenererat innehåll som när som helst kan redigeras eller raderas av personen som lämnat omdömet.

Omdömet har rapporterats och tagits bort

Konsumenter kan rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer för omdömeslämnare. Vårt Content Integrity-team bedömer huruvida ett rapporterat omdöme strider mot riktlinjerna. Om så är fallet vidtar vi åtgärder, vilket kan resultera i att ett omdöme blir borttaget.

Vår programvara har tagit bort omdömet

Vi använder oss av en specialanpassad programvara för att identifiera misstänkta omdömen. Programvaran kan ta bort ett omdöme om omdömeslämnaren eller företaget i fråga inte följer våra riktlinjer.

Tänk på att:

  • En person med en intressekonflikt får inte skriva ett omdöme om ditt företag – detta inkluderar dig själv, dina anställda, din närmaste familj samt medarbetare vid konkurrerande företag.
  • För att samla in omdömen i ditt företags lokaler behöver du först få vår tillåtelse till detta. Vidare får du inte be dina kunder att skriva ett omdöme om ditt företag på utrustning som ditt företag äger (t.ex. en iPad).
  • Omdömeslämnare får inte inkludera personliga uppgifter, kontaktuppgifter, länkar, kampanjkoder eller marknadsföringsmaterial i sina omdömen.

Här kan du läsa mer om vår programvara som identifierar misstänkta omdömen.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles