Allt du behöver veta om Trustpilots förbättrade stjärnbetyg och TrustScore

Skaffa tilläggsmodulen Convert för att öka konverteringarna på din webbsida med vår omfattande samling av TrustBoxar för företagsomdömen.

Skaffa modulen

I början av september 2019 lanserade Trustpilot förbättringar av stjärnbetyg och TrustScore, så att både konsumenter och företag kan följa företagens framsteg mer ingående.

Du kan gå in på ditt företagskonto för att se hur ditt stjärnbetyg och din TrustScore har påverkats.

I denna artikel hittar du:

 • En översikt över förbättringarna.
 • En förklaring till hur det nya betygssystemet fungerar.
 • Information om vad du själv behöver uppdatera, och vad vi har uppdaterat åt dig.

Översikt över förbättringarna

Halva stjärnor ger ett mer nyanserat stjärnbetyg

Halva stjärnor är en branschstandard som gör det enklare för företag och konsumenter att förstå ett företags betyg. Halva stjärnor ger också en mer nyanserad och träffsäker bild av ett företags betyg, och gör det möjligt att snabbare följa framstegen.

Ett företags TrustScore hänger bättre ihop med stjärnbetyget genom att beräknas från 1 till 5 poäng

Vårt stjärnbetyg består av 1 till 5 stjärnor, men vår TrustScore har alltid bestått av 0 till 10 poäng.

Genom att beräkna och visa vår TrustScore som en poängsiffra mellan 1 och 5, är det enklare för såväl företag som konsumenter att förstå hur en TrustScore hänger ihop med stjärnbetyget.

Så fungerar det nya betygssystemet

Din TrustScore beräknas på samma sätt som tidigare. Vi har bara ändrat skalan från 0-10 till 1-5.

Med hjälp av standardregler för avrundning kan ditt stjärnbetyg avrundas uppåt eller nedåt med en halv eller hel stjärna, beroende på beräkningen av din TrustScore.

Vi använder fortfarande följande tre huvudfaktorer för att beräkna ett företags TrustScore:

 • Tidsrymd. Det senaste omdömet väger tyngst i beräkningen. Till exempel väger ett omdöme skrivet idag dubbelt så tungt som ett omdöme skrivet för sex månader sen.
 • Frekvens. Företag behöver samla in omdömen regelbundet för att upprätthålla sin samlade poängsiffra. Till exempel: Ett företag fick 20 5-stjärniga omdömen för två år sedan med en TrustScore på 4,5. Om företaget får ett 1-stjärnigt omdöme idag, kommer deras TrustScore sänkas till 3,4.
 • Medelvärde. Vi använder ett Bayesianskt medelvärde för att säkerställa att ett företag med ett fåtal omdömen har en balanserad och genomsnittlig TrustScore från början. Till exempel: om ett företag får ett 1-stjärnigt omdöme, kommer företagets TrustScore att vara 3,2.

Uppdateringar som Trustpilot genomfört åt dig

Vi har automatiskt uppdaterat följande åt dig:

 • Din Trustpilot-profilsida och ditt företagskonto
 • TrustBox-widgets på din webbsida eller i din marknadsföring via e-mail
 • Alla funktioner för delning på sociala medier: Bildgeneratorn, delning med ett klick, Facebook-fliken och Hootsuite-appen.

Uppdateringar du själv behöver göra

Du behöver själv ta hand om följande uppdateringar:

 • Marknadsföringsmaterial (annonser, tryckt material etc.) med din Trustscore, ditt stjärnbetyg eller dina stjärnsymboler
 • Dina API-integrationer eller anpassade widgets med din TrustScore, ditt stjärnbetyg eller dina stjärnsymboler.

Obs: Om du inte har uppdaterat dina integrationer och/eller ditt marknadsföringsmaterial, rekommenderar vi att du gör detta så snart som möjligt.

Om du har frågor om dessa förbättringar, är du välkommen kontakta din Customer Success-manager eller vårt supportteam.

Så här uppdaterar du din API-integration för att använda Trustpilots nya betygssystem

Uppdatering av API-integrationer och anpassade widgets

Om du har byggt en egen integration behöver du uppdatera implementeringen på din webbsida manuellt. Här nedan hittar du instruktioner för att uppdatera statiska stjärnbilder, Resources-API:et och Business Units-API:et.

Obs: Använd endast våra API:er för att visa dynamiska element på din webbsida, inte statiska element. Läs mer om våra riktlinjer för integration av företagsomdömen.

Om du använder statiska stjärnbilder

Om du har byggt en anpassad widget som innehåller statiska bilder kan du ladda ner det senaste varumärkesmaterialet från ditt företagskonto.

Om du använder Resources-API:et för att hämta Trustpilots stjärnbilder eller stjärnsymboler

Resources-API:et har uppdaterats med bildmaterial med halva stjärnor och stjärnsymboler. För att få tillgång till dessa kan du använda följande länkar:

https://api.trustpilot.com/v1/resources/images/stars/4.5 eller https://api.trustpilot.com/v1/resources/strings/stars/4.5

Om du använder Business Units-API:et för att hämta ditt företags TrustScore och stjärnbetyg

Du kan hämta ditt företags TrustScore eller stjärnbetyg från samma API-endpoint med metoden "Get public business unit", men du behöver använda en ny API-nyckel som leder till de nya bilderna.

Gammal respons:

{
"status": "active",
"displayName": "ditt företagsnamn",
 ...
"stars": 5,
"trustScore": 9.2,
"id": "1234567890"
}

Ny respons:

{
"status": "active",
"displayName": "ditt företagsnamn",
 ...
"score": {
 "trustScore": 4.6,
 "stars": 4.5
},
 "id": "1234567890"
}

Övriga API-endpoints är oförändrade.

Om du har frågor om dessa förbättringar är du välkommen kontakta din Customer Success-manager eller vårt supportteam.