Kategorier och filter

Vi vill hjälpa dig att upptäcka och jämföra de bästa och mest pålitliga företagen. Och med Trustpilots företagskategorier kan du göra just det.

Kategorier

Med Trustpilots företagskategorier kan du jämföra liknande företag.

Det finns fler än 4000 företagskategorier på Trustpilot. Med dessa får du en unik möjlighet att hitta och jämföra företag inom varje verksamhetsområde, så att du kan fatta välgrundade beslut om vem du vill göra affärer med.

Företag kan välja att bli listade i upp till sex kategorier. Den första kategorin är företagets primära kategori. Om företag vill listas i ytterligare kategorier, kan de skicka in en ansökan om det. Ansökan hanteras av Trustpilots Compliance-team som undersöker om företaget i fråga kan tillhöra den specifika kategorin.

Filtrera företag

För att upptäcka och jämföra de bästa företagen inom en kategori kan du använda följande filter:

  1. Antal omdömen - Ett minimiantal omdömen
  2. Tidsperiod - Den tidsperioden som minimiantalet omdömen samlades in
  3. Företagsstatus - Ett företags status kan antingen vara "Registrerad profil", "Ej registrerad profil" eller "Ber om omdömen".

Om du t.ex. vill jämföra företag som har fått högst antal nya omdömen, kan du ställa in filtret Antal omdömen till att endast visa företag med över 500 omdömen, och sedan filtret Tidsperiod till att endast visa omdömen från de senaste sex månaderna. Om du inte får några resultat, kan du testa andra filterkriterier.

Standardfilter

Som standard tillämpar Trustpilot filter för att endast visa företag som:

  • aktivt ber om omdömen på Trustpilot.
  • har fått över 25 omdömen under de senaste 12 månaderna.

Vi har valt dessa standardfilter för att kunna ge dig en lista på företag som uppnår en viss aktivitetsnivå under det senaste året och som aktivt ber sina kunder om feedback – två viktiga faktorer som kan hjälpa dig att hitta de bästa och mest pålitliga företagen att köpa från.

Ranking inom en kategori

Vi vill hjälpa konsumenter att upptäcka och jämföra de bästa företagen inom en kategori. För att rankas inom en kategori måste ett företag:

  1. Företaget måste ha samlat in minst 25 omdömen under de senaste 12 månaderna.
  2. ha status "Ber om omdömen". Detta visar att företaget aktivt ber om omdömen från sina kunder.

Alla företag kan få en kategoriranking, oavsett om de använder ett gratispaket eller ett betalpaket. Men de behöver uppnå kriterierna ovan för att visa att de aktivt samlar in feedback från sina kunder.