Hitta och utforska kategorier

På Trustpilot hittar du en omfattande lista med kategorier som företag delas in i baserat på vilka verksamhetsområden de är aktiva inom. Företag kan välja att inkluderas i kategorier som motsvarar deras huvudsakliga verksamhetsområden, produkter eller tjänster. Använd dig av Trustpilots kategorier för att upptäcka och jämföra företag och hitta rätt företag för dig.

Hitta och utforska en kategori

Du kan använda Trustpilots kategorier för att hitta ett specifikt företag inom en kategori, jämföra företag, eller utforska alla företag inom en kategori.

  1. Gå till se.trustpilot.com och klicka på Kategorier längst upp till höger.

  1. På nästa sida kan du se en lista över alla Trustpilots kategorier för företag. Klicka på kategorin som du vill utforska.

  1. Du kan filtrera dina sökresultat genom att välja en underkategori under Populära underkategorier. Sökresultaten visar därefter företag uppdelat i: Företag med högst betyg, Alla företag i denna kategori, Nya företag och Nyligen bedömda.

  1. Du kan även filtrera resultaten efter ort eller postnummer, antal omdömen, tidsperiod och företagsstatus.

Kategorirankning

Alla företag har möjlighet att nå en topplacering inom en kategori. Men de måste uppfylla två krav:

  1. Företaget måste ha fått minst 25 omdömen under de senaste 12 månaderna.
  2. Företaget måste ha statusen 'Ber om omdömen'.

Företag som uppfyller dessa två krav rankas sedan utifrån sin TrustScore och antal omdömen.

Dessa krav säkerställer att företagen som är rankade inom en kategori aktivt arbetar för att skapa förtroende och främja öppenhet genom att kontinuerligt be om kundfeedback.

Obs: Om ett företag självt inte har valt några kategorier placerar vi dem automatiskt i den kategorin som vi tror bäst representerar deras tjänster eller produkter.