Hur fungerar Trustpilots SKU:er?

Trustpilots SKU:er är SKU-värden som vi genererar automatiskt för produkter som inte redan har SKU-värden. Så här fungerar de plus frågor och svar.

En Trustpilot-SKU är ett temporärt SKU-värde som vi tilldelar produkter för att företag ska kunna börja samla in produktomdömen direkt – utan att behöva tilldela produkter specifika identifierare (SKU, GTIN etc.).

Till denna temporära SKU använder vi produkt-ID från din e-handelsplattform, med formatet TRUSTPILOT_SKU_VALUE_[Product ID].

Exempel på omdöme som visar en Trustpilot-SKU

Hur fungerar det?

Om du använder en av våra e-handelsintegrationer tilldelas dina produkter en Trustpilot-SKU automatiskt, vilket gör det möjligt för dig att börja samla in produktomdömen utan att först konfigurera SKU:er.

En Trustpilot-SKU genereras automatiskt vid följande två scenarion: 

  • Produktomdömen är aktiverade under Product Reviews i din integration, men SKU-fälten är inte ifyllda.
  • SKU-fälten är ifyllda, men SKU-fältet för en produkt (eller flera produkter) i din katalog är inte ifyllda.

Om du vill ersätta Trustpilot-SKU:n behöver du tilldela SKU-fält under Product Reviews i din integration. Detta steg är valfritt och kan boosta din SEO.

Skärmdump av Product Reviews-fliken i en integration

Nästa gång ett köp av produkten i fråga genomför ersätts Trustpilot-SKU:n med relevant värde, förutsatt att ett tillhörande SKU-värde kan identifieras i integrationen. När köp har genomförts för alla dina olika produkter, kommer alla Trustpilot-SKU:er ha ersatts med tilldelad SKU.

Frågor och svar

Var kan jag se vilka produkter som har en Trustpilot-SKU?

Logga in på ditt företagskonto och gå till Hantera omdömen > Produktomdömen > Produktkatalog. SKU:n är listad under produktnamnet.

Visas Trustpilots SKU:er i produktomdömesinbjudningar?

Nej, produktomdömesinbjudningar visar enbart produktnamnet.

Nya omdömen tilldelas en Trustpilot-SKU, trots att jag valt SKU-fältet i integrationen. Vad beror detta på?

Anledningen kan vara att produkten ingår i en beställning som gjordes innan SKU-fältet valdes. Detta kan ofta vara fallet när du synkroniserar tidigare beställningar för att bjuda in tidigare kunder till att lämna omdömen. Om du har valt SKU-fältet under Produktomdömen, kommer Trustpilots SKU ersättas med vald SKU nästa gång ett köp av produkten genomförs.

Fungerar TrustBox-widgetar med produkter som har Trustpilot-SKU:er?

Ja, Även om vissa produkter har en egen SKU och andra produkter har en Trustpilot-SKU ska widgeten fungera korrekt.

Kan produktomdömen med Trustpilot-SKU:er användas för Google Shopping?

Nej, men när SKU:n uppdateras med sin egen SKU kan alla produktomdömen kvalificera sig till Google Shopping – inklusive omdömen som publicerats när Trustpilot-SKU:n använts.

Related articles