Lägg till kundnamn och referensnummer i inbjudningar som skickas via Automatisk Feedback Service

This feature is included in the Free, Plus, Premium, Advanced, and Enterprise plans.

Genom att inkludera kundnamn och referensnummer kan du göra dina inbjudningar som skickas via Automatisk Feedback Service mer personliga. I den här artikeln går vi igenom hur du säkerställer att vi kan hämta relevanta uppgifter och inkludera dem i dina inbjudningar.

Automatisk Feedback Service hämtar automatiskt namn och referensnummer från e-postmeddelandets ämnesrad om dessa uppgifter inte är tillgängliga i din Structured Data Snippet. Om du använder en Structured Data Snippet prioriteras dessa uppgifter. 

 

Om uppgifterna är tillgängliga hämtas kundnamnet från fältet "Till:" medan referensnumret hämtas från ämnesraden. För att säkerställa att denna data kan hämtas korrekt behöver du lägga till ett leverans-, order- eller referensnummer i ämnesraden. Numret i fråga behöver anges i ett av följande format:

  • Siffror och stora bokstäver åtskilda av bindestreck, t.ex. 224-KLMN-72OM56, 01-230920-716, 2021-86574
  • Siffror och bokstäver (minst 7 tecken), t.ex. KSLDD5A, 572854E, 869fk45h
  • Siffror, t.ex.  #2111, 224, 8002211922, # 5674

Vi rekommenderar att du placerar ett nummertecken (#) innan siffrorna, då detta ökar sannolikheten att datan hämtas korrekt. Siffrorna 1900–2199 ignoreras om de inte föregås av ett nummertecken, eftersom systemet i sådana fall tolkar siffrorna som årtal. Det kan också vara fördelaktigt att lägga till ytterligare tecken i form av årtalet eller "ORDER", exempelvis 2021-111 eller ORDER2456.

För närvarande har vi inte stöd för referenser som uteslutande består av bokstäver, t.ex. HUSKGAS. 

Föregående Så här använder du Automatisk Feedback Service utan ett BCC-fält

Nästa: Så lägger du till en Structured Data Snippet för Automatisk Feedback Service (AFS)

Related articles