Lägg till kundnamn och referensnummer i inbjudningar som skickas via Automatisk Feedback Service

Denna funktion ingår i paketen Free, Plus, Premium, Advanced och Enterprise.

Genom att inkludera kundnamn och referensnummer kan du göra dina inbjudningar som skickas via Automatisk Feedback Service mer personliga. I den här artikeln går vi igenom hur du säkerställer att vi kan hämta relevanta uppgifter och inkludera dem i dina inbjudningar.

Automatisk Feedback Service hämtar automatiskt namn och referensnummer från e-postmeddelandets ämnesrad om dessa uppgifter inte är tillgängliga i din Structured Data Snippet. Om du använder en Structured Data Snippet prioriteras dessa uppgifter. 

 

Om uppgifterna är tillgängliga hämtas kundnamnet från fältet "Till:" medan referensnumret hämtas från ämnesraden. För att säkerställa att denna data kan hämtas korrekt behöver du lägga till ett leverans-, order- eller referensnummer i ämnesraden. Numret i fråga behöver anges i ett av följande format:

  • Siffror och stora bokstäver åtskilda av bindestreck, t.ex. 224-KLMN-72OM56, 01-230920-716, 2021-86574
  • Siffror och bokstäver (minst 7 tecken), t.ex. KSLDD5A, 572854E, 869fk45h
  • Siffror, t.ex.  #2111, 224, 8002211922, # 5674

Vi rekommenderar att du placerar ett nummertecken (#) innan siffrorna, då detta ökar sannolikheten att datan hämtas korrekt. Siffrorna 1900–2199 ignoreras om de inte föregås av ett nummertecken, eftersom systemet i sådana fall tolkar siffrorna som årtal. Det kan också vara fördelaktigt att lägga till ytterligare tecken i form av årtalet eller "ORDER", exempelvis 2021-111 eller ORDER2456.

För närvarande har vi inte stöd för referenser som uteslutande består av bokstäver, t.ex. HUSKGAS. 

Föregående Så här använder du Automatisk Feedback Service utan ett BCC-fält

Nästa: Så lägger du till en Structured Data Snippet för Automatisk Feedback Service (AFS)

Related articles