Så här lägger du till ett kundnamn och referensnummer till dina AFS-inbjudningar (Automatisk Feedback Service)

Genom att inkludera kundnamn och referensnummer kan du göra inbjudningar som skickas via Autoamtisk Feedback Service mer personliga. I den artikeln går vi igenom hur du säkerställer att vi kan hämta relevanta uppgifter och inkludera dem i dina inbjudningar.

AFS hämtar automatiskt namn och referensnummer från e-mailets ämnesrad för att göra inbjudningen personlig, om dessa uppgifter inte är tillgängliga i din Structured Data Snippet.  Kundnamnet hämtas från fältet "Till:", och referensnumret från ämnesraden.

För att säkerställa att denna data kan hämtas korrekt behöver du lägga till ett leverans-, order- eller referensnummer i ämnesraden. Numret i fråga behöver anges i ett av följande format:

  • Siffror och stora bokstäver åtskilda av bindestreck, t.ex. 224-KLMN-72OM56, 01-230920-716, 2021-86574
  • Siffror och bokstäver (minst 7 tecken), t.ex. KSLDD5A, 572854E, 869fk45h
  • Siffror, t.ex.  #2111, 224, 8002211922, # 5674

Vi rekommenderar att du placerar ett nummertecken (#) innan siffrorna, då detta ökar sannolikheten att datan hämtas korrekt. Siffrorna 1900–2199 ignoreras om de inte föregås av ett nummertecken, eftersom systemet i sådana fall tolkar siffrorna som årtal. Det kan också vara fördelaktigt att lägga till ytterligare tecken i form av årtalet eller "ORDER", t.ex. 2021-111 eller ORDER2456.

Obs: För närvarande har vi inte stöd för referenser som uteslutande består av bokstäver, t.ex. HUSKGAS. 

Föregående Så här använder du Automatisk Feedback Service utan ett BCC-fält

Nästa: Så lägger du till en Structured Data Snippet för Automatisk Feedback Service (AFS)