Tips för företag

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

I den här artikeln har vi samlat några goda råd som hjälper ditt företag att använda Trustpilot på bästa möjliga sätt. Läs även våra riktlinjer för företag, så att du kan använda Trustpilot i enlighet med dessa.

Gå till Bilagor för att ladda ner denna artikel i PDF-format.

Vem kan skriva ett omdöme

Du ska

 • gör det möjligt för alla kunder som haft en upplevelse med ditt företag under de senaste 12 månaderna att lämna ett omdöme.

 

Du ska inte

 • anställda lämnar ett omdöme om ditt företag, även om de haft en upplevelse med företaget
 • nära familjemedlemmar eller andra med egenintresse i ditt företag lämnar ett omdöme om ditt företag
 • lämna ett omdöme om en konkurrent.

Insamling av omdömen i ditt företags fysiska lokaler

Du ska

 • informerar oss om du vill samla in omdömen i ditt företags egna lokaler för att få tillåtelse att göra detta
 • säkerställer att alla dina kunder har möjlighet att skriva ett omdöme utan inblandning eller press från personalen
 • säkerställer att alla dina kunder har möjlighet att skriva ett omdöme oavsett om de har haft en positiv eller en negativ upplevelse med ditt företag.

 

Du ska inte

 • förse kunder med utrustning (såsom en surfplatta) för att de ska kunna lämna ett omdöme
 • skriva ett omdöme å en kunds vägnar eller föreslå vad en kund ska skriva
 • övervaka en kund som skriver ett omdöme.

Inbjudningar

Du ska

 • kontrollerar att språket i dina omdömesinbjudningar är neutralt, och att det inte är ledande
 • ser till att alla dina kunder får sin inbjudan i samma fas av kundresan
 • säkerställer att du skickar omdömesinbjudningar till alla dina kunder, och inte endast till de kunder som haft en positiv upplevelse med ditt företag.

 

Du ska inte

 • erbjuda priser eller andra incitament för att en kund ska lämna ett omdöme
 • skicka inbjudningar till kunder som haft en negativ upplevelse med ditt företag
 • be om ett positivt omdöme
 • be en kund som haft en negativt upplevelse att kontakta kundservice innan kunden lämnar ett omdöme.

Besvara omdömen

Du ska

 • håller en god ton i dina svar.
 • erbjuder ytterligare support för att lösa eventuella problem.
 • tackar omdömeslämnaren för omdömet.

 

Du ska inte

 • inkludera personliga uppgifter
 • använda ett aggressivt eller hotfullt språkbruk
 • be om att ett omdöme redigeras, raderas eller uppdateras.

Rapportering av omdömen

Du ska

 • använder funktionen Hitta omdömeslämnare innan du rapporterar ett omdöme från en omdömeslämnare du inte känner igen
 • kontrollerar att du väljer rätt rapporteringsanledning (här kan du läsa mer om respektive rapporteringsanledning)
 • rapporterar samtliga omdömen som strider mot vår riktlinjer, oavsett stjärnbetyg.

 

Du ska inte

 • uteslutande rapportera negativa omdömen
 • rapportera ett omdöme flera gånger för att försöka få bort omdömet
 • rapportera omdömen utan att överväga på vilket sätt de strider mot våra riktlinjer
 • rapportera omdömen av fel anledning

Din företagsprofil

Du ska

 • uppdaterar din profil med relevant information om ditt företag
 • kontrollerar att uppgifterna är korrekta
 • kontrollerar att länkarna på företagsprofilen fungerar.

 

Du ska inte

 • visa inkorrekta uppgifter eller uppgifter som tillhör en konkurrent
 • länka till domäner som du inte samlar in omdömen om
 • ändra miniatyrbilden till någonting som saknar koppling till ditt företag.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles