Instrumentpanelen för Organisk trafik

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Enhance.

Skaffa modulen

I instrumentpanelen för ​Organisk trafik får du en översikt över hur din Trustpilot-profil presterar i organiska Google-sökresultat, samt tips på hur kan optimera prestandan.

Om du använder TrustBoxar, kan du även se viktig information om dina TrustBoxars räckvidd i instrumentpanelen.

Du hittar instrumentpanelen för ​​Organisk trafik genom att logga in på Trustpilot Business och klicka på Analysverktyg i menyn till vänster, där du sedan väljer Organisk trafik.

Hur din Trustpilot-profil presterar i sökresultat på Google

När din Trustpilot-profil dyker upp i toppen av Googles sökresultat, ökar människors förtroende för ditt företag. Det visar att ditt företag värdesätter transparens och feedback.

Diagrammen i sektionen Så här presterar din Trustpilot-profil i organiska sökresultat på Google ger dig information om din Trustpilot-profils räckvidd, samt förslag på vad du kan göra för att optimera din prestanda.

Denna sektion visar:

  • Antalet gånger din Trustpilot-profil visades i Googles organiska sökresultat
  • Din Trustpilot-profils genomsnittliga placering i sökresultaten på Google
  • Antalet gånger användare klickade på din Trustpilot-profil
  • Den genomsnittliga klickfrekvensen beräknad i procent (klickar/visningar)

Obs: Det kan förekomma en fördröjning på 2-3 dagar från det att Google samlar in datan och till den blir tillgänglig i Trustpilot Business.

Vad är en Google-visning?

En visning syftar på hur ofta en sida dyker upp i Google-sökningar. Varje gång en URL-länk (som din företagsprofils webbadress eller https://www.trustpilot.com/review/[COMPANYNAME]) dyker upp i ett sökresultat, registrerar Google en visning.

De främsta sökorden som leder till din Trustpilot-profil

Denna tabell visar de sökord som genererar högst antal klickar på din Trustpilot-profil från organiska sökresultat på Google.

Kolumn Beskrivning
# Sökordets rankning (baserat på hur mycket trafik det har genererat).
Sökord Det sökord som används i Google-sökningar och som genererar visningar i organiska sökresultat på Google.
Visningar Antalet visningar som sökordet genererade.
Genomsnittlig placering Din profils genomsnittliga placering i sökresultat när sökordet används.
Genomsnittlig klickfrekvens Den genomsnittliga klickfrekvensen när sökordet används.

För en utökad lista på de Google-sökningar din Trustpilot-profil dyker upp i, kan du klicka på Exportera för att exportera listan som en CSV-fil.

Obs: För sekretesskäl anger Google inte data för alla visningar i organiska sökresultat.

Hur dina TrustBoxar presterar

Om du använder TrustBoxar på ditt företags webbsida, hittar du i denna sektion av instrumentpanelen samlad statistik på hur dina TrustBoxar presterar. På så vis får du veta om du har implementerat dem på ett optimalt sätt eller om du skulle kunna få mer värde ur dina TrustBoxar.

Du ser antalet gånger en sida med en av dina TrustBoxar har laddats, samt hur många gånger en TrustBox har blivit synlig för en besökare efter att sidan har laddats.

Här hittar du även “Förhållandet mellan antalet inläsningar och visningar” som ger dig ett övergripande mått på hur effektiva dina TrustBoxar är. Om måttet är lågt, innebär det att få besökare ser dina TrustBoxar och att du troligtvis inte får ut optimalt värde från dem.