​Så visar du din produkts pris och lagerstatus i sökresultaten

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Product Reviews som kan köpas som tillägg till paketen Plus, Premium, Advanced och Enterprise.

Genom att lägga till dina produkters pris och tillgänglighet i våra SEO-optimerade TrustBoxar för produktomdömen, indexeras dessa uppgifter så att de kan visas direkt i sökresultaten.

Så här går du till väga

Allt du behöver göra är att lägga till uppgifterna om pris och lagerstatus i TrustBoxens kod:

<div class="trustpilot-widget" data-locale="sv-SE" data-template-id="X" data-businessunit-id="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" data-style-height="XXX" data-style-width="XXX" data-theme="light" data-stars="1,2,3,4,5" data-sku="XXXXXXX" data-name="XXXXXXXXXXXXX"
data-price="100" data-price-currency="SEK" data-availability="InStock">

De tre attribut du behöver lägga till i TrustBoxens kod är data-price, data-price-currency, samt data-availability. Attributen står för följande:

Attribut Beskrivning
data-price Produktens pris. Se till att du följer riktlinjerna på schema.org.
data-price-currency Valutan som används för produktens pris. Valutan måste skrivas med tre bokstäver enligt ISO-4217-formatet.
data-availability Det värde som beskriver produkttillgängligheten. Om detta attribut används, måste det stämma överens med något av följande värden: Discontinued InStock InStoreOnly LimitedAvailability OnlineOnly OutOfStock PreOrder PreSale SoldOut

Våra TrustBoxar omformaterar din produktinformation till dataformatet JSON-LD, vilket gör att sökmotorer kan visa produktinformationen. När du lagt till uppgifterna i fråga, kommer dina produkter att börja visas tillsammans med dessa.

Related articles