This feature is part of the Integrate add-on module.

Get the module

Trustpilots kostnadsfria Segment-integration

This feature is part of the Integrate add-on module.

Get the module

Med Trustpilots kostnadsfria Segment-integration kan du automatisera din omdömesinsamling av företagsomdömen med Segment events.

Tänk på att du endast kan samla in företagsomdömen med Segment-integrationen.

Kom igång

 1. Gå till Trustpilot Business > Integrationer > Segment och kopiera Integrationsnyckeln.
 2. Logga in på ditt Segment-konto, sök på "Trustpilot" i Destinations Catalog och bekräfta källan som du vill ansluta till.
 3. Klistra in integrationsnyckeln i fältet API Key i Segment.

Så konfigurerar du Segment Track event

För att göra klart automatiseringen av dina omdömesinbjudningar med Segment behöver du använda Order Completed-eventet från Segment Track-metoden. Läs mer om Track-metoden här.

Så här kan ett call se ut:

analytics.track('Order Completed', {
 checkout_id: 'fksdjfsdjfisjf9sdfjsd9f',
 order_id: '50314b8e9bcf000000000000',
 email: ‘test@gmail.com’,
 name: ‘John’,
 surname: ‘Johnson’,
 affiliation: 'Google Store',
 total: 27.50,
 revenue: 25.00,
 shipping: 3,
 tax: 2,
 discount: 2.5,
 coupon: 'hasbros',
 currency: 'USD',
 products: [
{
 product_id: '507f1f77bcf86cd799439011',
 sku: '45790-32',
 name: 'Monopoly: 3rd Edition',
 price: 19,
 quantity: 1,
 category: 'Games',
 url: 'https://www.example.com/product/path',
 image_url: 'https:///www.example.com/product/path.jpg'
},
{
 product_id: '505bd76785ebb509fc183733',
 sku: '46493-32',
 name: 'Uno Card Game',
 price: 3,
 quantity: 2,
 category: 'Games'
}
 ]
});

Trustpilot accepterar endast Order Completed events. Dessa Track calls skickas till Trustpilot som ett track event och utlöser sedan en omdömesinbjudan.

Viktigt: Både order_id och e-mail är obligatoriska fält.