Trustpilots Segment-integration

Denna funktion ingår i paketen Free, Plus, Premium, Advanced och Enterprise.

Med vår Segment-integration kan du automatisera din omdömesinsamling av företagsomdömen med Segment events. Så här fungerar det. 

Tänk på att du endast kan samla in företagsomdömen med Segment-integrationen.

Kom igång

 1. Logga in på ditt företagskonto och gå till till Integrationer > Utvecklare > Segment.
 2. Logga in på ditt Segment-konto och sök på "Trustpilot" i Destinations Catalog och bekräfta källan som du vill ansluta till.
 3. Klistra in integrationsnyckeln i fältet API Key i Segment.

Så konfigurerar du Segment Track event

För att göra klart automatiseringen av dina omdömesinbjudningar med Segment behöver du använda Order Completed-eventet från Segment Track-metoden. Läs mer om Track-metoden här.

Så här kan ett call se ut:

analytics.track('Order Completed', {
 checkout_id: 'fksdjfsdjfisjf9sdfjsd9f',
 order_id: '50314b8e9bcf000000000000',
 email: ‘test@gmail.com’,
 name: ‘Elin’,
 surname: ‘Johansson’,
 affiliation: 'Google Store',
 total: 27.50,
 revenue: 25.00,
 shipping: 3,
 tax: 2,
 discount: 2.5,
 coupon: 'hasbros',
 currency: 'SEK',
 products: [
{
 product_id: '507f1f77bcf86cd799439011',
 sku: '45790-32',
 name: 'Monopol: 3rd Edition',
 price: 19,
 quantity: 1,
 category: 'Games',
 url: 'https://www.example.com/product/path',
 image_url: 'https:///www.example.com/product/path.jpg'
},
{
 product_id: '505bd76785ebb509fc183733',
 sku: '46493-32',
 name: 'Uno Card Game',
 price: 3,
 quantity: 2,
 category: 'Games'
}
 ]
});

Trustpilot accepterar endast Order Completed events. Dessa Track calls skickas till Trustpilot som ett track event och utlöser sedan en omdömesinbjudan.

Viktigt: Både order_id och e-mail är obligatoriska fält.

 

Related articles