Trustpilots Magento 2-integration: Så hanterar du flera webbutiker

Om du har flera webbutiker eller domäner på Magento 2 kan du använda vår integration för att samla in och visa omdömen för varje enskild webbutik. I den här artikeln går vi igenom hur du hanterar och konfigurerar dina webbutiker. 

Du kan läsa vår guide om hur du installerar och använder vår Magento 2-integration här. Där beskrivs också hur du administrerar inställningarna för alla dina Magento 2-webbutiker på en gång. Om du istället vill administrera inställningarna för varje enskild webbutik, följer du istället instruktionerna i den här guiden. 

Viktig information angående att bjuda in tidigare kunder

Denna integration har inte stöd för att bjuda in tidigare kunder för att ge separata omdömen om dina webbutiker/domäner. Om du använder den här inställningen bjuder du in alla dina tidigare kunder från alla dina webbutiker/domäner för att lämna omdömen om dina Trustpilot-domäner. Undvik därför att bjuda in tidigare kunder för att lämna omdömen. 

Konfigurera en enskild Magento 2-butik/domän

Följ stegen här nedan för att konfigurera en enskild webbutik/domän. Eventuella ändringar du gör genom att använda Trustpilot-ikonen i panelen till vänster kommer att påverka alla dina webbutiker/domäner.

 1. När Trustpilot-integrationen installerats går du till Stores > Configuration.

 1. Välj Trustpilot i konfigurationsmenyn.

 1. I rullgardinsmenyn bredvid Store View väljer du din önskade konfiguration för Trustpilot-integrationen. Du kan välja mellan nivåer för webbsida och butik.
 • Om du väljer Main Website så kommer Trustpilot-inställningarna påverka alla webbutiker på din huvudwebbsida.
 • Om du väljer en specifik webbutik på en webbsida kommer Trustpilot-inställningarna enbart påverka den webbutik som du valt.

 1. Logga in med inloggningsuppgifterna för din företagsprofil på Trustpilot. Välj den Business Unit som motsvarar webbutiken eller webbutikerna som du valde i Store View.

 1. Läs igenom villkoren, godkänn genom att välja I understand and accept och klicka sedan på Confirm.
 2. Konfigurera integrationsinställningarna för den webbutik/domän du valt. (Var noga med att inte bjuda in tidigare kunder för att skriva omdömen!) När du är klar klickar du på Save Config.
 3. Nu är integrationen på plats för den valda webbutiken/domänen. Upprepa steg 3-6 för dina andra Magento 2-webbsidor/webbutiker.

Lägg till TrustBoxar i flera webbutiker med samma affärsenhet

Integrationens TrustBox-förhandsvisning visar alltid den webbutik där du först installerade integrationen. Om du implementerar en TrustBox på mål-, kategori- eller produktsidan kommer den att visas i alla dina webbutiker som ingår i affärsenheten.

Om du vill publicera en annan TrustBox för företagsomdömen i respektive butik klickar du på Lägg till en ny sida, för att därefter lägga till den aktuella domänen.

Obs: Detta alternativ bör endast användas för Trustboxar för produktomdömen.

 

Koppla från en webbutik/domän

Så här kopplar du från en enskild webbutik/domän utan att påverka inställningarna för dina andra webbutiker/domäner:

 1. Gå till Stores > Configuration i Magento 2.

 1. Välj Trustpilot i konfigurationsmenyn.

 1. I rullgardinsmenyn bredvid Store View väljer du den webbutik/domän som du vill koppla från.

 1. Logga in med inloggningsuppgifterna för din företagsprofil på Trustpilot. Klicka på Settings.

 1. Klicka på Clear the Integration Key och därefter på Save changes.

 1. Uppdatera sidan. Om du blir ombedd att välja en Business Unit har kopplingen tagits bort.

 

Om du kopplar från en domän som har flera webbutiker borde stegen ovan ta bort kopplingen för alla webbutiker på webbsidan. Du kan säkerställa detta genom att klicka på varje webbutik individuellt under Store View.

 • Om du under varje webbutik ombeds välja en Business Unit betyder det av kopplingen är borttagen.
 • Om en webbutik visar något annat så har kopplingen inte tagits bort på grund av att webbutiken skapats utanför huvudwebbsidan. För att koppla från webbutiken väljer du den under Store View för att därefter upprepa steg 3-6 .