Översikt över Trustpilots integrationer för utvecklare

Våra utvecklarverktyg och integrationer låter dig använda Trustpilot-data för att bygga skräddarsydda integrationer. Se listan nedanför för guider om hur du kommer igång.

Dessa integrationer gör det möjligt att koppla ihop ditt Trustpilot-konto med din egen plattform så att du kan automatisera ditt arbetsflöde och skapa omdömesinbjudningar. Du kan bjuda in dina kunder till att endast lämna ett företagsomdöme, ett produktomdöme eller både och på samma gång.

 

För närvarande erbjuder vi följande integrationer för utvecklare:

Trustpilots Zapier-integration

Trustpilots Segment-integration

Trustpilots API:er

Webhook-aviseringar

 

Om metoden du föredrar inte finns med i listan, så kan du läsa mer om våra andra integrationer och upptäcka andra sätt att koppla Trustpilot till din webbsida här.  

Related articles