Så skapar du en CSV-fil för din produktkatalog

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Vill du lägga till produkter i din produktkatalog? Följ instruktionerna i den här artikeln för att skapa en CSV-fil i korrekt format.

Vad är en produktkatalog?

En produktkatalog är en lista över ditt företags alla produkter som du samlar in omdömen om. Den innehåller produktdata såsom produktnamn, foton och GTIN (Global Trade Item Number).

För att skapa din produktkatalog behöver du i ett program som Google Sheets eller Microsoft Excel skapa ett kalkylblad med din produktinformation.

Förbered din fil med Google Sheets

Obs: Du kan ladda upp maximalt 2000 produkter/rader per fil till din produktkatalog.

Så här förbereder du din fil:

 1. Öppna ett nytt, tomt kalkylark i Google Sheets.
 2. Ange dina produktdata i nedanstående ordning. Om du saknar motsvarande data lämnar du fältet tomt.

  • Produkt-SKU (obligatoriskt)
  • Produktnamn (obligatoriskt)
  • Produkt-URL
  • Produktbild-URL
  • Pris
  • Valuta 
  • GTIN
  • Brand (varumärke)
  • MPN
  • Produkt-ID Google Merchant Center
  • Google-produktkategori

  • Varianter: varugrupp-id

  • Varianter: storlek

  • Varianter: färg

  • Varianter: material

  • Varianter: mönster

  • Varianter: åldersgrupp

  • Varianter: kön

  Obs: Om dina produkter saknar GTIN eller MPN rekommenderar vi att du lägger till ditt företagsnamn som Brand och produkternas SKU som MPN. Om du gör detta är det mycket viktigt att dessa identifierare matchar och är samma i både flödet du skickar till Google och produktkatalogen som du skickar till oss.

 1. Spara filen i CSV-format genom att välja Ladda ned i menyn Arkiv, och välj sedan Kommaavgränsade värden (.csv, aktuellt arbetsblad).

Förbered din fil med Microsoft Excel

Din data är nu importerad så att du kan konfigurera din avsändarinformation, redigera din mall och komma igång med att skicka inbjudningar.

Skicka in produktkatalog

När din fil är redo kan du ladda upp den på Trustpilot. 

 1. Logga in på ditt företagskonto och gå till Omdömen > Produktomdömen > Produktkatalog. Klicka på Importera.
 2. Du kan antingen dra och släppa din CSV-fil eller klicka på Eller ladda upp en fil från din dator.

 1. Din fil laddas upp. Kontrollera att dina data är korrekta. Om någonting är fel behöver du klicka på Gå tillbaka och ladda upp en ny CSV-fil med relevanta redigeringar. 
 2. Om allt ser ut som det ska klickar du på Bekräfta import

Du kan läsa mer om hur du hanterar din produktkatalog i denna artikel.

Related articles