Vad betyder Trustpilots olika omdömesetiketter?

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

Omdömen på Trustpilot kan få olika etiketter. I denna artikel går vi igenom vad dessa betyder.

Med inbjudan

Ett omdöme med etiketten "Med inbjudan" betyder att företaget har bjudit in omdömeslämnaren till att skriva omdömet via en direktlänk till omdömesformuläret. Denna inbjudan kan antingen skickas genom en av våra manuella inbjudningsmetoder eller via företagets egna system. Omdömet har sedan skrivits och publicerats via länken i fråga.

Omdirigerat

Ett omdöme med etiketten "Omdirigerat" betyder att företaget på sin webbplats har delat en länk till sin företagsprofil på Trustpilot. Omdömet har sedan skrivits och publicerats via länken i fråga.

Omdömen som publiceras via länkar från TrustBoxar kommer inte få denna etikett.

Verifierat

Denna etikett kan betyda två olika saker. Antingen har företag bjudit in omdömeslämnaren till att skriva omdömet via en av våra automatiska inbjudningsmetoder, eller så har omdömet i fråga rapporterats följt av att vårt Content Integrity-team fått giltig dokumentation som verifierar att omdömeslämnaren haft en faktiskt upplevelse med företaget.

Du kan läsa mer om hur vårt Content Integrity-team verifierar omdömen här.

Ingen etikett

Ett omdöme utan etikett är ett organiskt omdöme. Med detta menas att en omdömeslämnare på eget initiativ loggat in på Trustpilot för att skriva ett omdöme om sin upplevelse med ett företag. Med andra ord har dessa omdömen inte lämnats via inbjudningar.

Översikt över insamlingsmetoder och omdömesetiketter

Här nedan har vi sammanställt en översikt över vilken etikett som gäller för respektive insamlingsmetod, samt huruvida respektive insamlingsmetod räknas med i Google Seller Ratings eller inte.

Insamlingsmetod

Omdömesetikett

Räknas med i Google Seller Ratings?

Organisk

  • Evaluate TrustBox
Ingen etikett Nej
Länk till företagets Trustpilot-profil “Omdirigerat” Nej

Manuella inbjudningar

  • Inbjudningar via uppladdad fil med kunddata

Inbjudningsmetoder utanför Trustpilots system

  • Business Generated Links
  • Inbjudningslänk-API
“Med inbjudan”

Ja

 

Integrerat omdömesformulär

"Med inbjudan" Beror på vilken insamlingsmetod som använts

Automatiska inbjudningar

  • Automatisk Feedback Service (AFS)
  • Inbjudningar via Trustpilots JavaScripit-integration
  • Inbjudningar via Trustpilots e-handelsintegrationer
  • API-inbjudningar
“Verifierat” Ja
Omdömen som verifierats av vårt Content Integrity-team “Verifierat” Nej

Var denna artikel till hjälp?

Related articles