Vad betyder Trustpilots olika omdömesetiketter?

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Omdömen på Trustpilot kan få olika etiketter. I den här artikeln kan du läsa mer om vad etiketterna för företags- och produktomdömen betyder.

Etiketter för företagsomdömen

Med inbjudan

Ett omdöme med etiketten ”Med inbjudan” betyder att företaget har bjudit in omdömeslämnaren till att skriva omdömet via en direktlänk till omdömesformuläret. Denna inbjudan kan antingen skickas genom en av våra manuella inbjudningsmetoder eller via företagets egna system. Omdömet har sedan skrivits och publicerats via länken i fråga.

Omdirigerat

Ett omdöme med etiketten ”Omdirigerat” betyder att företaget på sin webbplats har delat en länk till sin företagsprofil på Trustpilot. Omdömet har sedan skrivits och publicerats via länken i fråga.

Omdömen som publiceras via länkar från TrustBox-widgetar kommer inte få denna etikett.

Verifierat

Denna etikett kan betyda två olika saker. Företag kan ha bjudit in omdömeslämnaren till att skriva omdömet via en av våra automatiska inbjudningsmetoder. Eller så har vårt Content Integrity-team fått dokumentation från omdömeslämnaren som visar att denne har haft en äkta upplevelse med företaget, t.ex. när omdömet har rapporterats som misstänkt av vår programvara för automatisk bedrägerispårning.

Du kan läsa mer om omdömen som markerats som verifierade av vårt Content Integrity-team här.

Ingen etikett

Ett omdöme utan etikett är ett organiskt omdöme. Med detta menas att en omdömeslämnare på eget initiativ loggat in på Trustpilot för att skriva ett omdöme om sin upplevelse med ett företag. Med andra ord har dessa omdömen inte lämnats via inbjudningar.

Översikt över insamlingsmetoder och omdömesetiketter

Här nedan har vi sammanställt en översikt över vilken etikett som gäller för respektive insamlingsmetod, samt huruvida respektive insamlingsmetod räknas med i Googles butiksbetyg eller inte.

Insamlingsmetod

Omdömesetikett

Räknas med i Googles butiksbetyg?

Länk till företagets Trustpilot-profil ”Omdirigerat” Nej

Manuella inbjudningar

  • Ladda upp en fil med dina kunddata

Inbjudningsmetoder utanför Trustpilots system

  • Business Generated Links
  • Inbjudningslänk-API
”Med inbjudan”

Ja

 

Automatiska inbjudningar

  • Automatisk Feedback Service (AFS)
  • Inbjudningar via Trustpilots JavaScripit-integration
  • Inbjudningar via Trustpilots e-handelsintegrationer
  • API-inbjudningar
”Verifierat” Ja
Omdömen som verifierats av vårt Content Integrity-team ”Verifierat” Nej

Etiketter för produktomdömen

Det finns två typer av etiketter för produktomdömen: De som anger att omdömet har samlats in via en Trustpilot-inbjudan, och de som importerats till Trustpilots system från en annan plattform för produktomdömen.

Det är endast widgetarna Product Reviews Multisource och Product Reviews Multisource SEO kan visa dessa etiketter.

Insamlat från en Trustpilot-inbjudan

Den här etiketten visar att ett produktomdöme samlades in från en Trustpilot-inbjudan. Etiketten ”Verifierat” visas tillsammans med ”insamlat av [företagsnamn]”. I skärmdumpen nedan visas ett exempel.

Verifierad etikett som innebär att ett produktomdöme samlades in från en Trustpilot-inbjudan

Produktomdömen importerade från ett annat företag till Trustpilot

Produktromdömen som inte är märkta ”Verifierade” har importerats till Trustpilot och kan komma från andra källor. Här står det helt enkelt bara ”Insamlad via [företagsnamn]” på etiketten. I skärmdumpen nedan visas ett exempel på hur det kan se ut.

Overifierade etiketter som innebär att produktomdömet kommer från andra källor än Trustpilot

Du kan se mer detaljerad information om etiketterna och omdömeskällan genom att hålla muspekaren över etiketten.

Pop up-fönster med mer information när du håller muspekaren över etiketten

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?

Related articles