Trustpilots manuella inbjudningsmetoder

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

Du kan välja mellan många olika metoder för att skicka omdömesinbjudningar till kunder. Här är en sammanställning av de olika sätten för att skicka omdömesinbjudningar manuellt.

Du kan skicka manuella inbjudningar på olika sätt, beroende på vilken typ av omdömen du samlar in.

När en omdömeslämnare skriver ett omdöme efter att ha tagit emot en inbjudan via en manuell metod, kommer omdömet i fråga att få etiketten Med inbjudan på Trustpilot. För att dina omdömen ska få etiketten Verifierat behöver du använda en av våra automatiska inbjudningsmetoder.

Du kan läsa mer om respektive manuell inbjudningsmetod här:

Var denna artikel till hjälp?

Related articles