​Översikt över Trustpilots manuella inbjudningsmetoder

Med hjälp av Trustpilots olika inbjudningsmetoder kan du bjuda in dina kunder till att lämna omdömen. I denna artikel hittar du en sammanfattning av våra manuella inbjudningsmetoder.

Våra manuella omdömesinbjudningar är enkla att använda, och kräver ingen teknisk kunskap. Du kan skicka manuella inbjudningar på olika sätt, beroende på vilken typ av omdömen du samlar in. Läs mer om varje metod här:

Grundläggande inbjudningar

Grundläggande inbjudningar passar företag som vill använda ett eget e-mailsystem för att bjuda in kunder till att lämna omdömen. Dina kunder får en länk till din företagsprofil på Trustpilot.

Att tänka på

När en omdömeslämnare lämnar ett omdöme efter att ha tagit emot en manuell inbjudan, kommer omdömet i fråga att få etiketten "Med inbjudan" på Trustpilot. Om du vill att dina omdömen ska få etiketten "Verifierat" ska du istället använda en av våra automatiska inbjudningsmetoder. Du kan läsa mer om dessa i denna artikel.