Översikt över Trustpilots manuella inbjudningsmetoder

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Alla nya kunder, både betalande och de som använder våra gratistjänster, får 90 dagar på sig att skicka manuella omdömesinbjudningar från och med det första användningstillfället.

Du kan välja mellan många olika metoder för att skicka omdömesinbjudningar till dina kunder.  

När en omdömeslämnare skriver ett omdöme efter att ha tagit emot en inbjudan via en manuell metod, markeras omdömet på Trustpilot med etiketten Med inbjudan. Om du vill att dina omdömen ska få etiketten Verifierat ska du istället använda en av våra automatiska inbjudningsmetoder.

Här är metoderna för att skicka omdömesinbjudningar manuellt:

Var denna artikel till hjälp?

Related articles