​Översikt över Trustpilots automatiska inbjudningsmetoder

Med hjälp av Trustpilots olika inbjudningsmetoder kan du bjuda in dina kunder till att lämna omdömen. I denna artikel hittar du en genomgång av våra inbjudningsmetoder, så att du kan välja den som passar dig bäst.

Obs: Några av våra automatiska inbjudningsmetoder är endast tillgängliga för företag som använder sig av Trustpilots betaltjänster.

Med Trustpilots automatiska inbjudningsmetoder kan du skicka automatiska omdömesinbjudningar. Du får även fler valmöjligheter för att anpassa och hantera dina omdömesinbjudningar.

Automatisk Feedback Service (AFS)

Trustpilots Automatisk Feedback Service (AFS) är det enklaste sättet att kontrollera dina inbjudningar. AFS skickar automatiskt ut omdömesinbjudningar efter att kunden har köpt något eller haft en serviceupplevelse med ditt företag. 

Trustpilots e-handelsintegrationer

Våra e-handelsintegrationer kopplar ihop ditt företagskonto på Trustpilot med ditt företags e-handelsplattform för att skicka omdömesinbjudningar. De kommunicerar direkt med din plattform och skickar automatiskt en inbjudan vid varje beställning. 

Trustpilots API:er

Om du vill ha mer kontroll över hur du skapar dina inbjudningar, kan du använda Trustpilots API:er. Vår API-dokumentation ger utvecklare riktlinjer för hur Trustpilots API:er kan integreras med din lösning. Du kan exempelvis använda vår API:er för produkt- eller företagsomdömen till att skapa en inbjudningslänk som du kan skicka till dina kunder.

Att tänka på

När en omdömeslämnare lämnar ett omdöme efter att ha tagit emot en automatisk inbjudan, kommer omdömet i fråga att få etiketten "Verifierat" på Trustpilot.

Var denna artikel till hjälp?