Flaggade omdömen - Få en översikt över företagens rapporteringsaktiviteter

För att säkerställa att Trustpilots plattform har så många genuina och konstruktiva omdömen som möjligt tillåter vi företag att flagga omdömen som de tycker strider mot Trustpilots riktlinjer.

För att undvika missbruk av rapporteringsfunktionen och upprätthålla en rättvis plattform undersöker Trustpilot varje flaggade omdöme, och vi tar endast bort omdömen som strider mot våra riktlinjer.

Var kan jag se ett företags rapporteringsaktiviteter?

På företagets profilsida, under sektionen Aktiviteter får du en överblick över företagets rapporteringsaktiviteter. Av juridiska skäl, kan vi inte visa innehållet av omdömen som vi har tagit bort, men den samlade informationen under sektionen Aktiviteter kan ge dig en insyn in i följande:

  • Hur många omdömen företaget har flaggat på sin profilsida
  • Hur många flaggade omdömen Trustpilot har satt tillbaka online och hur många vi har tagit bort
  • Om omdömen har blivit flaggade för giltiga orsaker
  • Vilka stjärnbetyg de flaggade omdömena har

Läs mer om vad som händer om ditt omdöme rapporteras.

Vilken rapporteringsdata visas?

Flaggade omdömen:

Det totala antalet omdömen som har blivit flaggade av företaget på deras offentliga profilsida sedan 1 januari 2019.

Omdömen som Trustpilot har satt tillbaka online:

Antalet omdömen som har blivit flaggade på företagets profilsida och som sedan Trustpilot har satt tillbaka online.

Omdömet strider inte mot Trustpilots riktlinjer för de angivna anledningarna:

Antalet flaggade omdömen som Trustpilot har återinsatt eftersom att vi inte hittade några brott mot våra riktlinjer enligt de anledningarna som företaget angav.

Omdömeslämnaren har löst problemet:

Antalet omdömen där omdömeslämnaren löste problemet genom att bemöta anledningen som företaget angav, t.ex. genom att ta bort grovt språkbruk.

Omdömen som Trustpilot har tagit bort:

Antalet omdömen som har flaggats av företaget, undersökts av Trustpilot och som sedan har tagits bort för att de strider mot våra riktlinjer.

Omdömeslämnaren har inte svarat på Trustpilots förfrågan om att lösa problemet:

Antalet flaggade omdömen där omdömeslämnaren inte svarat på Trustpilots förfrågan om att lösa problemet.

Omdömeslämnaren har inte löst problemet:

Antalet flaggade omdömen där omdömeslämnaren inte kunde eller ville lösa problemet.