Öppenhet kring rapportering – Få en översikt över ett företags rapporteringsaktiviteter

För att säkerställa att Trustpilots plattform har så många genuina och konstruktiva omdömen som möjligt tillåter vi företag att flagga omdömen som de tycker strider mot Trustpilots riktlinjer.

För att undvika missbruk av rapporteringsfunktionen och upprätthålla en rättvis plattform undersöker Trustpilot varje flaggade omdöme, och vi tar endast bort omdömen som strider mot våra riktlinjer.

Var kan jag se ett företags rapporteringsaktiviteter?

På företagets profilsida kan du se en översikt över företagets rapporteringsaktiviteter. Klicka på Se fullständig översikt under företagets aktiviteter som du hittar till höger på sidan. 

se-overview.png

Vilken rapporteringsdata visas?

flagged-reviews.PNG

Flaggade omdömen:

Det totala antalet omdömen som har blivit flaggade av företagets under det senaste året.

Omdömen som Trustpilot har satt tillbaka online:

Antalet omdömen som har flaggats av företaget, undersökts av Trustpilot och sedan satts tillbaka online.

Omdömet strider inte mot Trustpilots riktlinjer för de angivna anledningarna:

Antalet flaggade omdömen som Trustpilot har återinsatt eftersom att vi inte hittade några brott mot våra riktlinjer enligt de anledningarna som företaget angav.

Omdömeslämnaren har löst problemet:

Antalet flaggade omdömen där omdömeslämnaren löste problemet genom att bemöta anledningen som företaget angav, t.ex. genom att ta bort grovt språkbruk.

Omdömen som Trustpilot har tagit bort:

Antalet omdömen som har flaggats av företaget, undersökts av Trustpilot och som sedan har tagits bort för att de strider mot våra riktlinjer.

Omdömeslämnaren har inte svarat på Trustpilots förfrågan om att lösa problemet:

Antalet flaggade omdömen där omdömeslämnaren inte svarat på Trustpilots förfrågan om att lösa problemet.

Omdömeslämnaren har inte löst problemet:

Antalet flaggade omdömen där omdömeslämnaren inte kunde eller ville lösa problemet.