Öppenhet kring rapportering – Få en översikt över ett företags rapporteringsaktiviteter

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

För att säkerställa att Trustpilots så många genuina och konstruktiva omdömen som möjligt tillåter vi företag att rapportera omdömen som de tycker strider mot Trustpilots riktlinjer

För att undvika missbruk av rapporteringsfunktionen och upprätthålla en rättvis plattform undersöker Trustpilot varje rapporterat omdöme, och tar endast bort omdömen som strider mot våra riktlinjer.

Var kan jag se ett företags rapporteringsaktiviteter?

Sidan Företagets aktiviteter ger en översikt över hur företaget i fråga använt Trustpilot under de 12 senaste månaderna, inklusive all rapporteringsaktivitet. Du hittar denna sida genom att på företagets profilsida klicka på Se alla i rutan Företagets aktiviteter:

Företagets aktiviteter

Vilka rapporteringsdata visas?

Exempelbild där alla rapporteringsdata visas

Rapporterade omdömen

Det totala antalet omdömen som blivit rapporterade av företaget under de senaste 12 månaderna.

Ogiltiga rapporteringar

Antalet rapporterade omdömen som inte stridit mot våra riktlinjer enligt företagets rapporteringsanledning.

Rapporterade omdömen i förhållande till stjärnbetyg

Antal positiva respektive negativa omdömen som företaget i fråga rapporterat.

Rapporterade omdömen som blivit återinsatta av Trustpilot

Antalet omdömen som har rapporterats av företaget i fråga, undersökts av Trustpilot och därefter blivit återinsatta eftersom:

  • Omdömet inte stridit mot Trustpilots riktlinjer enligt vald rapporteringsanledning.
  • Omdömeslämnaren har löst problemet.

Rapporterade omdömen som Trustpilot tagit bort

Antalet omdömen som har rapporterats av företaget, undersökts av Trustpilot och som sedan har tagits bort på grund av att:

  • Omdömeslämnaren inte svarat på Trustpilots förfrågan om att lösa problemet.
  • Omdömeslämnaren inte löst problemet.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles