Varför är vissa företagsprofiler och omdömen markerade som "Sammanslagning"?

När en företagsprofil eller ett omdöme markeras som "Sammanslagning", innebär detta att företaget i fråga tidigare haft flera profiler på Trustpilot som nu samlats under en gemensam huvudprofil.

Företag med flera profiler på Trustpilot kan begära att slå ihop dessa till en gemensam profil. När en sammanslagning är klar, kommer omdömen från varje separat profil i fråga att samlas under en gemensam huvudprofil på Trustpilot. Övriga profiler i sammanslagningen, som inte är huvudprofilen, är därmed inte längre tillgängliga.

Huvudprofilens TrustScore räknas om utifrån alla sammanslagna omdömen.

Sammanslagningen gör det enklare för dig att hitta och lämna omdömen om företag, samtidigt som företag kan hantera sina omdömen centralt.

Företagsprofiler markerade som "Sammanslagning"

Om en företagsprofil markeras som "Sammanslagning" innebär detta att några av företagets omdömen ursprungligen publicerats på en annan profil, men att dessa numera hör till i huvudprofilen i fråga.

Sammanslagningen visas i form av en ikon bredvid företagets namn på deras profilsida.

Exempel på hur etiketten Sammanslagning ser ut på ett företags profilsida

Omdömen markerade som "Sammanslagning"

Ett enskilt omdöme markeras som "Sammanslagning" när det ursprungligen publicerats på en annan profil, men numera hör till huvudprofilen i fråga. Genom att hålla markören över ikonen för "Sammanslagning" kan du se vilken profil omdömet kommer från.

Ikonen för "Sammanslagning" visas i detta fall bredvid omdömet på företagets profilsida.

Exempel på ett omdöme med etiketten Sammanslagning

När kan ett företag slå ihop sina profiler?

Ett företag kan begära en sammanslagning av en av tre följande anledningar:

Bakgrund Beskrivning
Identiska domäner

Till exempel:

  • Om ett företag har flera domäner med identiskt innehåll, eller samma innehåll på flera språk (vanligtvis till följd av att företaget täcker flera platser).
  • Om ett företag har flera domäner som alla omdirigerar besökarna till en huvuddomän.
  • Om ett företag har flera domäner med ett innehåll som i viss utsträckning skiljer sig åt, men ändå är såpass likartat att vår bedömning är att en sammanslagning av profilerna kan underlätta för konsumenterna.
Rebranding

Till exempel:

  • Om ett företag har bytt namn eller varumärke.
Fusion eller ägarbyte

Till exempel:

  • Om ett företag har köpt eller tagit över ett eller flera andra företag, och vi tror att en sammanslagning av profilerna kan underlätta för konsumenterna.

Läs mer om sammanslagning av företagsprofiler

Om du besöker ett företags sammanslagna huvudprofil, kan du läsa mer om sammanslagningen i rutan Företagstransparens och tillhörande sida. Rutan finns på företagsprofilen, och innehåller en länk till sidan med en detaljerad översikt.

Sidan Företagstransparens ger en detaljerad översikt över sammanslagningsaktivitet under de senaste 12 månaderna inklusive bakgrund till sammanslagningen, vilka profiler som ingick i sammanslagningen samt tidigare TrustScores och antal omdömen.

Box för företagstransparens som visar hur en sammanslagen profil markeras