Varför har vissa företagsprofiler och omdömen markeringen "Sammanslagning"?

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

När en företagsprofil eller ett omdöme markeras som "Sammanslagning", innebär detta att företaget i fråga tidigare haft flera profiler på Trustpilot som nu samlats under en gemensam huvudprofil.

Företag med flera profiler på Trustpilot kan begära att slå ihop dessa till en gemensam profil. När en sammanslagning är klar, kommer omdömen från varje separat profil i fråga att samlas under en gemensam huvudprofil på Trustpilot. Övriga profiler i sammanslagningen, som inte är huvudprofilen, är därmed inte längre tillgängliga.

Huvudprofilens TrustScore räknas om utifrån alla sammanslagna omdömen.

Sammanslagningen gör det enklare för dig att hitta och lämna omdömen om företag, samtidigt som företag kan hantera sina omdömen centralt.

Företagsprofiler markerade som "Sammanslagning"

Om en företagsprofil markeras som "Sammanslagning" innebär detta att några av företagets omdömen ursprungligen publicerats på en annan profil, men att dessa numera hör till i huvudprofilen i fråga.

När en företagsprofil ingått i en sammanslagning ser det ut som följande: 

Markeringen "Sammanslagning" på skrivbordsversion

 

Omdömen markerade som "Sammanslagning"

Ett enskilt omdöme markeras som "Sammanslagning" när det ursprungligen publicerats på en annan profil, men numera hör till huvudprofilen i fråga. Genom att hålla markören över ikonen för "Sammanslagning" kan du se vilken profil omdömet kommer från.

Här nedan visas ett exempel på ett omdöme som flyttats till en huvudprofil: 

Sammanslaget omdöme

 

När kan ett företag slå ihop sina profiler?

Ett företag kan begära en sammanslagning av en av tre följande anledningar:

Bakgrund Beskrivning
Identiska domäner

Till exempel:

  • Om ett företag har flera domäner med identiskt innehåll, eller samma innehåll på flera språk (vanligtvis till följd av att företaget täcker flera platser).
  • Om ett företag har flera domäner som alla omdirigerar besökarna till en huvuddomän.
  • Om ett företag har flera domäner med ett innehåll som i viss utsträckning skiljer sig åt, men ändå är såpass likartat att vår bedömning är att en sammanslagning av profilerna kan underlätta för konsumenterna.
Rebranding

Till exempel:

  • Om ett företag har bytt namn eller varumärke.
Fusion eller ägarbyte

Till exempel:

  • Om ett företag har köpt eller tagit över ett eller flera andra företag, och vi tror att en sammanslagning av profilerna kan underlätta för konsumenterna.

Läs mer om sammanslagning av företagsprofiler

Om du besöker ett företags huvudprofil som ingått i en sammanslagning, kan du läsa mer om sammanslagningen i fråga på sidan Företagets aktiviteter

Du hittar denna sida genom att på företagets profilsida klicka på Se alla i rutan Företagets aktiviteter

Sidan Företagets aktiviteter ger en detaljerad översikt över sammanslagningsaktivitet under de senaste 12 månaderna inklusive bakgrund till sammanslagningen, vilka profiler som ingick i sammanslagningen samt tidigare TrustScores och antal omdömen.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles