Trustpilots konsumentvarningar och notiser

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

För oss är integriteten på vår plattform väldigt viktig. För att meddela dig om eventuellt missbruk av vår plattform eller annan viktig information använder vi oss av konsumentvarningar och notiser.

Konsumentvarningar och notiser

Konsumentvarningar

Om ett företag inte använder vår plattform i enlighet med våra riktlinjer kan vi placera en konsumentvarning på deras företagprofil, för att på så sätt informera konsumenter om detta. En varning kan exempelvis informera konsumenter om att ett företag har fabricerat omdömen eller samlat in omdömen på ett partiskt sätt, vilket strider mot våra riktlinjer.

Konsumentvarningar placeras högst upp på företagsprofiler. Beskrivningen kan minimeras, men inte rubriken.

Varning! Vi har upptäckt missbruk på den här sidan

En konsumentvarning förblir synlig på företagsprofilen under en bestämd tidsperiod, och vi gör regelbundna kontroller för att se ifall företaget fortsätter att strida mot våra riktlinjer. Vi tar inte bort konsumentvarningen från företagsprofilen förrän företaget i fråga använder vår plattform i enlighet med våra riktlinjer.

Notiser

Vi använder oss av notiser på företagsprofiler när det inte nödvändigtvis har skett ett missbruk av vår plattform, men när vi bedömer att det finns viss information som användare bör känna till. Vi kan till exempel placera en notis om ett företag har figurerat i media eller granskas av en myndighet.

Vi placerar en banner med notisen högst upp på företagsprofilen. Beskrivningen kan minimeras, men inte rubriken.

Obs!

Notisen kommer att finnas kvar på företagsprofilen under den tidsperiod som krävs beroende på de specifika omständigheterna.

Konsumentvarningar för företag som är under myndighetstillsyn

Vi har en specifik konsumentvarning för företag som befinner sig under myndighetstillsyn. Vi lägger till den här varningen när våra automatiserade system identifierat en ny utredning eller en utfärdad varning, eller om det på annat sätt kommer till vår kännedom att ett företag är under tillsyn. Dessa varningar finns kvar i 12 månader eller till dess att företaget inte längre befinner sig under tillsyn.

Andra åtgärder

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder vi vidtar vid olika typer av missbruk av vår plattform, och hur vi arbetar med att skydda vår plattform.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles