Om varningar och notiser på företagsprofiler

För oss är integriteten på vår plattform väldigt viktig. Vilket är varför vi varnar användare för företag som har visat på ett dåligt beteende och vi ser även till att meddela användare om sådant som kan vara viktigt att veta om ett företag. I denna artikel kan du läsa mer om hur vi använder oss av varningar och notiser.

Varningar och notiser på företagsprofiler

För att skydda konsumenter mot företag som visar på ett bedrägligt beteende, använder vi oss av konsumentvarningar som en säkerhetsåtgärd. Detta gör vi för att varna användare, samt för att upprätthålla tilliten för företag och omdömen på vår plattform. Vi använder oss även av notiser på företagsprofiler när vi blir medvetna om ett potentiellt missbruk eller för att upplysa användare om relevant information.

Varningen eller notisen placeras synligt på ett företags företagsprofilsida.

Konsumentvarningar

Konsumentvarningar talar om för användare att ett företag har missbrukat vår plattform. Vi kan placera en konsumentvarning t.ex. om vi upptäcker att ett företag har förfalskat omdömen eller rapporterat omdömen på ett partiskt sätt. Konsumentvarningen visas i en ruta längst upp på företagsprofilen tillsammans med en förklaring.

Varning! Vi har upptäckt missbruk på den här sidan

Vi tar inte bort konsumentvarningen från företagsprofilen förrän det bedrägliga beteendet eller missbruket av vår plattform har upphört. Vi håller sedan ögonen på företaget för att kontrollera om missbruket fortsätter eller har upphört.

Notiser

Vi använder oss av notiser på företagsprofiler när det inte nödvändigtvis har skett ett missbruk av vår plattform, men när vi bedömer att det finns viss information som användare bör göras uppmärksamma på. Vi kan t.ex. placera en notis om ett företag har figurerat i media eller granskas av en myndighet. Notisen visas i en ruta längst upp på företagsprofilen tillsammans med en förklaring.

Obs!

Notisen kommer att finnas kvar på företagsprofilen under den tidsperiod som krävs beroende på de specifika omständigheterna.