Få en överblick över dina rapporteringsaktiviteter

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Gå till ditt företagskonto för en detaljerad översikt av alla dina rapporteringsaktiviteter, däribland hur många omdömen du har rapporterat inom en period och status för varje rapport. 

För att bevara transparensen och förstärka förtroendet för ditt varumärke får kunder också se en översikt över din rapporteringsaktivitet på din profilsida.

Dina rapporteringsaktiviteter

För att se dina rapporteringsaktiviteter kan du gå till Trustpilot Business > Hantera omdömen > Företagsomdömen > Rapporteringsaktivitet. Du kan välja en tidsperiod och applicera filter.

Du kommer att se följande översikt:

 • Totalt antal rapporteringar: Antalet rapporter du har gjort under den valda perioden. Tänk på att ett omdöme kan ha flera problem, så det kan vara så att du har rapporterat det flera gånger. Det innebär att antalet rapporter kan vara fler än antalet omdömen.
 • Rapporter under utredning: Antalet rapporter som Trustpilot för närvarande undersöker för dig.
 • Avslutade ärenden (omdöme fortsatt online): Antalet omdömen som finns kvar online på grund av att omdömeslämnaren löste problemet, eller omdömet inte strider mot våra riktlinjer av den anledning som angivits.
 • Avslutade ärenden (omdöme flyttat offline): Antalet omdömen vi har flyttat offline eftersom omdömet strider mot våra riktlinjer och problemet inte gick att lösa.

Uppgifter om varje rapport

Du kommer att se följande uppgifter om varje rapport:

 • Status: anger om din rapport är avslutad eller om problemet fortfarande är under utredning, och vad detta innebär för det rapporterade omdömet är det kvar online eller har det tagits offline?
 • Senaste uppdatering: anger när rapportens status senast ändrades.
 • Rapporteringsdatum: anger när omdömet rapporterades.
 • Stjärnbetyg: anger det rapporterade omdömets stjärnbetyg, så att du kan få en uppfattning om omdömeslämnarens upplevelse.
 • Anledning: anger varför omdömet rapporterades.
 • Rapporterat av: Se vem på ditt företag som rapporterade omdömet.

Färgindikatorerna ger dig en snabb överblick över rapportens status:

 • Blå: Rapporten är under utredning.
 • Grön: Rapporten är stängd och omdömet har tagits offline.
 • Röd: Rapporten är stängd och omdömet är kvar online.

 

Föregående Trustpilots programvara för att upptäcka bedrägerier

Var denna artikel till hjälp?

Related articles