Få en överblick över dina rapporteringsaktiviteter

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

På ditt företagskonto kan du få en detaljerad översikt över alla dina rapporteringsaktiviteter, inklusive antalet omdömen du rapporterat inom en viss tidsperiod och vilken status varje rapport har. I denna artikel kan du läsa om uppgifterna du har tillgång till.

För att bevara transparensen och förstärka förtroendet för ditt varumärke får kunder också se en översikt över din rapporteringsaktivitet på din profilsida.

Dina rapporteringsaktiviteter

För att se dina rapporteringsaktiviteter går du till ditt företagskonto > Omdömen > Företagsomdömen > Rapporteringsöversikt och väljer sedan en tidsperiod.

Du kommer att se följande översikt:

 • Totalt antal rapporteringar: Antalet rapporter du har gjort under den valda perioden. Tänk på att ett omdöme kan ha flera problem, så det kan vara så att du har rapporterat det flera gånger. Det innebär att antalet rapporter kan vara fler än antalet omdömen.
 • Rapporter under utredning: Antalet rapporter som Trustpilot för närvarande undersöker för dig.
 • Avslutade ärenden (omdöme fortsatt online): Antalet omdömen vi återinsatt då omdömeslämnaren löst problemet eller omdömet inte strider mot våra riktlinjer av den anledning som angivits.
 • Avslutade ärenden (omdöme flyttat offline): Antalet omdömen vi har flyttat offline eftersom omdömet strider mot våra riktlinjer och problemet gick inte att lösa.

Uppgifter om varje rapport

Du kommer att se följande uppgifter om varje rapport:

 • Status: anger om din rapport är avslutad eller om problemet fortfarande är under utredning, och vad detta innebär för det rapporterade omdömet har det förblivit online eller tagits offline?
 • Senaste uppdatering: anger när rapportens status senast ändrades.
 • Rapporteringsdatum: anger när omdömet rapporterades.
 • Stjärnbetyg: anger det rapporterade omdömets stjärnbetyg, så att du kan få en uppfattning om omdömeslämnarens upplevelse.
 • Anledning: anger varför omdömet rapporterats.
 • Rapporterat av: anger vem i ditt företag som rapporterade omdömet.

Färgindikatorerna till vänster ger dig en snabb överblick över rapportens status:

 • Blå: Rapporten är under utredning.
 • Grön: Rapporten är stängd och omdömet har tagits offline.
 • Röd: Rapporten är stängd och omdömet är kvar online.

 

Föregående Trustpilots bedrägeriupptäckande programvara

Var denna artikel till hjälp?

Related articles