​Transparent rapportering - Få en överblick över dina rapporteringsaktiviteter

På ditt företagskonto kan du få en detaljerad översikt över alla dina rapporteringsaktiviteter. Gå till Företagsomdömen för att se hur många omdömen du har rapporterat under en viss period och vilken status varje rapport har. I denna artikel kan du läsa om alla rapporteringsuppgifter som du har tillgång till

Dina rapporteringsaktiviteter

För att se dina rapporteringsaktiviteter går du till Trustpilot Business > Företagsomdömen > Rapporteringsöversikt, och väljer sedan en tidsperiod.

Du kommer att se följande översikt:

 • Antal rapporter: Antalet rapporter du har gjort under den valda perioden. Tänk på att ett omdöme kan ha flera problem, så det kan vara så att du har rapporterat det flera gånger. Det innebär att antalet rapporter kan vara fler än antalet omdömen.
 • Rapporter under utredning: Antalet rapporter som Trustpilot för närvarande undersöker för dig.
 • Omdömen tagna offline: Antalet omdömen som Trustpilot har tagit offline eftersom att de strider mot våra riktlinjer (för de rapporterade anledningarna).
 • Omdömen tillbaka online: Antalet omdömen som vi har återinsatt eftersom att omdömeslämnaren har löst problemet eller eftersom att omdömet inte strider mot våra riktlinjer (för de rapporterade anledningarna).
 • Rapporter enligt stjärnbetyg: Antalet rapporter du har gjort fördelat på stjärnbetyg.
 • Ogiltiga rapporter (omdömena strider ej mot riktlinjerna): Antalet gånger vi har bedömt att de rapporterade omdömena inte strider mot Trustpilots riktlinjer (för de rapporterade anledningarna).

Aktiviteter för varje rapport

Du kommer att se följande uppgifter för varje rapport:

 • Rapport- & omdömesstatus: Se om din rapport är stängd eller om problemet fortfarande är under utredning, och vad detta innebär för det rapporterade omdömet har det dolts, tagits offline, eller är det återinsatt för att problemet har lösts?
 • Stjärnbetyg: Se det rapporterade omdömets stjärnbetyg, så att du kan få en uppfattning om omdömeslämnarens upplevelse.
 • Rapporteringsorsak: Se varför omdömet rapporterades.
 • Rapporterad av: Se vem i ditt företag som rapporterade omdömet.
 • Senaste statusändring: Se när rapportens status senast ändrades.
 • Rapporteringsdatum: Se när problemet rapporterades.

Färgindikatorerna ger dig en snabb överblick över rapportens status:

 • Blå: Rapporten är under utredning och omdömet är dolt.
 • Grön: Rapporten är giltig och omdömet har tagits offline.
 • Röd: Rapporten är stängd och omdömet är återinsatt.

Läs om hur du rapporterar omdömen från ditt företagskonto och ha våra 6 tips vid rapportering av omdömen i åtanke.