Vad är Trustpilots omdömesinsikter?

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Insights.

Omdömesinsikter är ett analysverktyg som med hjälp av maskininlärning kan identifiera kundattityder och ämnen i dina omdömen, och därmed hjälpa dig att hålla koll på trender i din kundfeedback.

Med dynamiskt uppdaterade instrumentpaneler kan du hålla koll på hur ditt kundbetyg samspelar med kundnöjdheten inom specifika ämnesområden.

Du hittar Omdömesinsikter i ditt företagskonto under Omdömen > Omdömesinsikter. Där finns en Översikt som ser ut så här:

Översikt över omdömesinsikter

Dynamiska insikter återspeglar inte valda filter.

Som standard visas alla omdömen från de senaste 28 dagarna. Använd filterinställningarna längst upp för att förfina dina resultat.

Utöver Översikten kan du i menyn längst upp navigera till sidor med mer detaljerad information om Ämnen, Platser och Konkurrenter. Låt oss gå igenom vad som finns på dessa sidor.

Ämnen

Det första du ser på denna sida är en tabell med information om alla ämnen som spåras i dina omdömen.

Vår maskininlärningsalgoritm sorterar igenom miljontals omdömen för att hitta kluster av relaterade ord. Dessa kluster används sedan för att definiera ett ämne. De ämnen som finns här är baserade på ord och fraser som ofta dyker upp i omdömen på Trustpilot. Det kan exempelvis handla om "produkt", "kundservice", "leverans", osv.

Vi analyserar språket i alla dina omdömen för att identifiera ämnen som tas upp, samt hur dina kunder känner för dessa ämnen.

Image_1__8_.png

Dina favoritämnen visas längst upp i tabellen följt av de ämnen som har nämnts flest gånger i dina omdömen. Du kan filtrera och sortera dina ämnen genom att klicka på pilarna bredvid rubrikerna Ämne, Attitydpoäng och Omdömen.

Bredvid varje ämne finns en stjärnikon. Klicka på stjärnan för att markera ett ämne som favorit.

Du kan även lägga till dina egna ämnen. Anpassade ämnen markeras med en pennikon. Här kan du läsa mer om hur du skapar ditt eget ämne.

Vad är attitydpoäng?

Varje ämne har en attitydpoäng. Det är en bedömning av den allmänna känslan dina kunder uttrycker för ett ämne. När ett ämne identifieras i ett av dina omdömen körs det automatiskt igenom en algoritm som fastställer om ämnet har skrivts om med en positiv, neutral eller negativ attityd.

Attitydpoängen beräknas genom att extrahera andelen negativa attitiyder från positiva. Varje ämne kan få en attitydpoäng från 100 till -100. Bredvid poängen finns en indikator som visar hur attitydpoängen har utvecklats sedan den föregående perioden.

Vår attitydmodell tränas om med jämna mellanrum så att den blir bättre, vilket innebär att poängen kan ändras över tid.

Här kan du också se hur många omdömen ämnet dykt upp i inom en viss tidsram samt en procentandel som visar ifall antalet har ökat eller minskat jämfört med föregående tidsperiod. Utöver detta visas även ett utdrag ur det senaste omdömet där ämnet har förekommit.

Ta dig från 4 till 5 stjärnor

Den här delen visar de senaste 4-stjärniga omdömen som ditt företag fått och som innehåller ett ämne med en negativ attityd. Genom att kolla närmare på negativ feedback i dessa omdömen, kan du identifiera vad som hindrade dem från att bli femstjärniga.

Attityder om ämnen per stjärnbetyg

I den här delen finns värmekartor över attityder i dina omdömen. Här kan du se hur positiva och negativa attityder fördelas i dina omdömen med olika stjärnbetyg. Analysera dem för att identifiera ditt företags styrkor, svagheter och friktionspunkter där en attityd motsäger ett omdömes stjärnbetyg. Klicka på en cell för att komma till översiktssidan för ämnet. Där kan du se alla omdömen där ämnet nämns.

Kan jag kolla närmare på enskilda ämnen?

Jadå! Klicka på ett ämne för att lära dig mer om det. Du förs då vidare till en sida med följande information om ditt ämne:

  • Attitydpoäng: Attitydpoäng för ämnet som nämnts i dina omdömen inom det angivna datumintervallet.
  • Omdömen: Antalet omdömen där ämnet nämnts inom datumintervallet.
  • Andel omdömen: Andel av ditt totala antal omdömen där ämnet nämnts.
  • Attitydpoäng över tid: Det här diagrammet visar attitydpoängen för ämnet i dagliga, veckovisa eller månatliga intervaller under den relevanta perioden. Intervallerna väljs baserat på datumintervallet. Håll muspekaren över en datapunkt för att se attitydpoängen och hur många omdömen den är baserad på.
  • Attityd per stjärnbetyg: Diagrammet visar antalet gånger detta ämne har nämnts i dina omdömen inom datumintervallet, och om det har varit på ett positivt, negativt eller neutralt sätt.
  • Platser: En översikt över var i världen dina omdömen kommer från. Stapeldiagram visar de främsta platserna och det totala antalet omdömen för perioden. Håll muspekaren över graferna för att se stjärnfördelningen för varje plats.

Undertill hittar du alla omdömen där ämnet har dykt upp. Ord och fraser som räknats in i ämnet markeras med färger. Grönt för positivt och rött för negativt. Under varje omdöme kan du även se om andra ämnen har nämnts. Och du kan rapportera felklassificering ifall ämnet eller attityden inte stämmer.

Du kan exportera dina omdömen i CSV-format. Klicka bara på Exportera.

Platser

På den här sidan hittar du en lista på de geografiska platser dina omdömen kommer från. Vi använder omdömeslämnarens IP-adress för att fastställa plats.

Här kan du se antalet omdömen, genomsnittligt betyg och stjärnfördelning för varje omdöme och plats, och om dessa har förändrats sedan föregående period.

Du kan filtrera och sortera genom att klicka på pilarna bredvid rubrikerna Länder, Omdömen och Genomsnittligt betyg.

Konkurrenter

På den här sidan kan du välja upp till 5 företag inom din bransch och jämföra era resultat. När du har valt ut dina konkurrenter, kan du jämföra era antal omdömen, genomsnittligt betyg och attitydpoäng per ämne.

Översikt

Under översikten ser du de företag du har valt och deras TrustScore, antal omdömen och stjärnfördelning. Håll muspekaren över stjärnfördelningen för att se hur många omdömen som skrivits per stjärnbetyg.

Ämnen

Här hittar du ett bubbeldiagram med information om dina 8 mest populära ämnen. Bubblorna visar dina och dina konkurrenters kundattityder för varje ämne. Håll muspekaren över ett ämne för att få en överblick över antalet positiva och negativa attityder samt attitydpoäng per företag.

Genomsnittligt betyg

Här finns ett linjediagram som visar dina konkurrenters genomsnittliga betyg under de senaste 12 månaderna. Håll muspekaren över diagrammet för att se dina konkurrenters TrustScore per månad.

Antal omdömen

Här finns ett linjediagram som visar antalet omdömen dina konkurrenter har fått under de senaste 12 månaderna. Hål muspekaren över diagrammet för att se antalet omdömen varje konkurrent fått per månad.

 

Hantera dina omdömesinsikter

Nu när du har fått lära dig om vilka funktioner som finns tillgängliga, är det dags att kolla närmare på hur du kan arbeta med dessa funktioner för att få ut mesta möjliga av dina data. Här kan du läsa om hur du kan filtrera dina resultat, skapa anpassade ämnen, månadsrapporter och mycket.

Related articles