Redigera eller radera en plats

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Location Reviews.

Skaffa modulen

Om en av dina platser flyttat eller stängt, har du alltid möjlighet att redigera eller radera en existerande plats.

Redigera en plats

  1. Gå in på ditt företagskonto > Inställningar > Inställningar för offentlig profil > Platser.
  2. Klicka på Redigera till höger om den plats du vill redigera.
  3. Du kan redigera platsens rubrik och och beskrivning genom att välja Anpassad rubrik för denna plats och Anpassad beskrivning för denna plats. Du kan också redigera Platsnamn och Kontaktuppgifter.

Image_1.png

  1. Klicka på Uppdatera.

Obs: Webbadressen till din plats profilsida innehåller platsnamnet. Om du vill ändra ditt platsnamn, behöver du därför uppdatera länkarna till din plats profilsida.

Radera en plats

Du kan endast radera platser som inte har fått omdömen. När en plats väl har fått omdömen, kan du endast radera den ifall platsen inte längre finns.

  1. Gå in på ditt företagskonto > Inställningar > Inställningar för offentlig profil > Platser.
  2. Klicka på Redigera till höger om den plats du vill radera.
  3. Klicka på Begär att ta bort. Berätta för oss varför du vill radera platsen i fråga och klicka på Skicka in begäran. Om din begäran godkänns, kommer din plats att tas bort.

Image_2.png

Obs: Omdömen om raderade platser raderas inte. De förblir synliga på ditt företags huvudprofil.